Công an TPHCM tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm 2021

Thứ Ba, 11/01/2022 20:06

|

(CAO) Sáng 11-1, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATP, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó giám đốc CATP; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, CATP Thủ Đức và các quận, huyện.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Thành – Chánh Thanh tra CATP đã báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2021 trong CATP, triển khai kế hoạch công tác thanh tra của Bộ Công an và CATP năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2021

Trong năm 2021, CATP triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, công tác PCTN của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP đề ra. Qua đó, công tác thanh tra đã đạt những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh.

Công tác PCTN tiếp tục được chú trọng qua việc ban hành một số văn bản chỉ đạo về công tác PCTN nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và CBCS đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN. Các biện pháp PCTN như công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; quy chế dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch; chế độ, định mức, tiêu chuẩn tiếp tục được các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện đồng bộ.

Về công tác thanh tra, tiếp tục được Đảng ủy - Ban Giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thanh tra đột xuất các mặt công tác dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, thiếu sót của CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CATP và các đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm các các kiến nghị, kết luận thanh tra, đã chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân sai phạm có liên quan. Các đơn vị trực thuộc đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý sai phạm ngay từ cấp cơ sở.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tiếp tục được CATP và các đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng luật định; không có vụ việc thụ lý đơn thư kéo dài gây bức xúc đối với người khiếu nại; chưa phát hiện sai phạm nào phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý, quản lý, giải quyết khiếu nại của cán bộ thanh tra.

Hội nghị cũng nghe Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chánh thanh tra CATP thông báo kết quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CATP năm 2021.

Trong năm qua, CATP đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện một số công tác trọng tâm công tác PCTN, lãng phí trong năm 2021. Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTN trong năm 2021 để công an các đơn vị, địa phương thực hiện các quy định của cấp trên, của CATP về công tác PCTN, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện. xử lý CBCS sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quá các giải pháp PCTN, lãng phí nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động công vụ của CBCS CATP. Kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, né tránh đối với trường hợp sai phạm khi được phát hiện.

Các đơn vị điều tra tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, phân loại và phân công điều tra, xác minh, giải quyết kịp thời các vụ việc, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2021, CATP có 234 lượt CBCS không nhận hối lộ với số tiền 106 triệu đồng, trong đó có 113 lượt CBCS được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP khẳng định, trong năm qua, công tác thanh tra đạt được những kết quả cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều nội dung cơ bản của công tác thanh tra, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP đã đạt được những thành quả nhất định, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo

Công tác PCTN được chú trọng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN. Các biện pháp về PCTN được thực hiện thường xuyên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS được quan tâm; chú trọng cải cách thủ tục hành chính...

Thông qua công tác thanh tra đã tổ chức đánh giá nhìn nhận, phát huy những mặt công tác làm được. Bên cạnh đó, chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc, không để tồn tại kéo dài. Công tác thanh tra được quan tâm, cán bộ làm công tác thanh tra được chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam ghi nhận trong năm qua, lực lượng làm công tác thanh tra đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Giám đốc biểu dương các thành tích mà lực lượng thanh tra CATP đã đạt được, đồng thời yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải triển khai các chương trình công tác thanh, kiểm tra ngay tại đơn vị mình; làm tốt công tác nắm tình hình, không để phát sinh những tiêu cực.

Hoàn thành và đảm bảo chất lượng các cuộc thanh tra như kế hoạch đã đề ra hoặc các cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, của Bộ Công an. Lực lượng thanh tra cần phát huy vai trò của mình trong phòng chống tham nhũng. Trong quá trình thanh tra cần đảm bảo khách quan, dân chủ...; kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang