Phát hiện 42 ngàn trường hợp sai phạm đóng BHXH, truy thu 127,6 tỷ đồng

Thứ Hai, 10/01/2022 20:10

|

(CAO) Trong năm 2021, BHXH Việt Nam đã thanh kiểm tra tại 16.769 đơn vị phát hiện 42.002 trường hợp sai phạm về đối tượng, mức đóng với số tiền phải truy thu là 127,6 tỷ đồng. Đã thu hồi 1.852,2 tỷ đồng trên tổng số nợ của các đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 2.537,8 tỷ đồng (đạt 72,9%). Ngoài ra, yêu cầu thu hồi 9,5 tỷ đồng về quỹ BHXH, 0,9 tỷ đồng về quỹ BHTN, 45,7 tỷ đồng về quỹ BHYT.

Ngày 10-1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố cùng 672 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đánh giá lại hoạt động của ngành BHXH năm 2021, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm vừa qua với biết bao khó khăn, thách thức, nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với ngành BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá lại hoạt động của toàn ngành trong năm 2021.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH, của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành; cùng với sự nỗ lực vượt khó của mỗi công chức, viên chức, người lao động, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Đó là vừa hoàn thành các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức, vừa thực hiện thành công, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do dịch Covid-19, để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Để có được kết quả ấy, ngành BHXH Việt Nam đã luôn chủ động, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân;… và đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: BHXH Việt Nam đã chủ động tổng hợp vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đánh giá về tình hình thực hiện chế độ, chính sách và tác động khi kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để khắc phục những hạn chế; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phù hợp với thực tiễn.

Tạo thuận lợi cho người lao động (NLĐ) và Nhân dân tham gia, thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách (sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Thanh tra và trên 60 Nghị định, Thông tư…).

Đồng thời, cũng chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là trong việc đưa các chỉ tiêu BHXH, BHYT vào Nghị quyết của Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị diễn ra trong ngày hôm nay.

Công tác truyền thông chính sách, pháp luật: Được đổi mới theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh truyền thông trên phạm vi toàn quốc; qua đó tạo ra sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội trong suốt quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách (đến nay đã có trên 1,4 triệu người chủ yếu là nông dân, lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; qua công tác thông tin, truyền thông đã giúp người dân hiểu giá trị, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT để vận động chấp hành và tham gia lưới an sinh xã hội một cách chủ động hơn;...

Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc mở rộng độ bao phủ, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Dù năm qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là đã kịp thời ban hành, triển khai trong toàn ngành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với các địa bàn, khu vực tương ứng từng cấp độ dịch theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.

Công tác phát triển người tham gia của Ngành đã đạt được những kết quả hết sức tích cực; đến hết 31/12/2021, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều tiếp tục tăng trưởng so với thời điểm hết năm 2020, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, số người tham gia BHXH hơn 16,5 triệu người, tăng 2,2% so với năm 2020, đạt 33,77% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm 2020, đạt 27,34% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia BHYT hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số (đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng Ngành đã hoàn thành trong năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao).

Đáng chú ý trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng trưởng mạnh, là một trong những điểm sáng của ngành, được các đại biểu Quốc hội khóa XV ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2021, có hơn 1,45 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,96% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2021 là 1%).

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN: Với phương châm lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ; trong bối cảnh số lượng phục vụ ngày càng tăng, khối lượng công việc ngày càng nhiều (quản lý trên 16 triệu lao động tham gia BHXH, BHTN; trên 88 triệu người tham gia BHYT, tương tác thường xuyên với trên 90% dân số, trên 600 nghìn đơn vị, doanh nghiệp), ngành BHXH Việt Nam đã cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), giao dịch điện tử trong các mảng nghiệp vụ...

Trong thời gian dịch bệnh, đã đa dạng, linh hoạt các phương thức giải quyết chế độ và chi trả (chi trả gộp 02 tháng, chi trả tại nhà); đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt (hết năm 2021 có khoảng 57% số người nhận các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt 7% chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2021 tại Nghị quyết số 02/NQ-CP).

Năm 2021 đã đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với gần 15 nghìn điểm chi trả đến cấp xã; trên 738 nghìn người hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 7,8 triệu lượt người hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 125,96 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT…

Công tác quản lý tài chính, đầu tư quỹ: Trong bối cảnh dịch bệnh, toàn Ngành đã chủ động rà soát để tiết kiệm từ 10-15% chi phí quản lý. Với phương châm quản lý quỹ an toàn, bền vững và hiệu quả, tổng số dư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12/2021 tăng 9% so với cuối năm 2020 (được sử dụng trên 85% mua trái phiếu Chính phủ, còn lại gửi tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước xếp loại tốt);...

BHXH Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn nhất thị trường trái phiếu Chính phủ, giúp Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, huy động nguồn vốn lãi suất thấp, phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội Quốc gia.

Công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT): Luôn linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; tập trung đổi mới phương pháp, cách thức TTKT dựa trên cơ sở dữ liệu hiện có; kết hợp giữa hình thức TTKT truyền thống với TTKT theo phương thức điện tử, từ đó giảm thời gian, thủ tục cho doanh nghiệp (đã xây dựng 121 dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT).

Tăng cường kiểm tra, giám sát chi KCB BHYT trên Hệ thống giám định BHYT điện tử (kết nối với gần 13.000 cơ sở KCB). Đó là cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ TTCN trong lĩnh vực giải quyết, thanh toán các chế độ, chính sách BHXH, BHYT nếu được giao mà không cần tăng thêm tổ chức, biên chế.

Trong năm 2021, toàn Ngành đã TTKT tại 16.769 đơn vị. Kết quả: Phát hiện 42.002 trường hợp sai phạm về đối tượng, mức đóng với số tiền phải truy thu là 127,6 tỷ đồng; đã thu hồi 1.852,2 tỷ đồng trên tổng số nợ của các đơn vị được TTCN là 2.537,8 tỷ đồng (đạt 72,9%); yêu cầu thu hồi 9,5 tỷ đồng về quỹ BHXH; 0,9 tỷ đồng về quỹ BHTN, 45,7 tỷ đồng về quỹ BHYT.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Số lượng thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện được cắt giảm tối đa (hiện chỉ còn 25 thủ tục TTHC); đẩy mạnh giao dịch điện tử (người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch với cơ quan BHXH 24/7); 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; các thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ được rút ngắn thời gian từ 05 ngày xuống chỉ còn 01 ngày làm việc; thông qua giao dịch điện tử và kịp thời cung cấp thêm 08 DVC để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành: Đây là nội dung trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, công tác này đặc biệt quan trọng, đã xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu hơn 98 triệu dân, là nền tảng cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về bảo hiểm (là một trong 6 CSDL quốc gia mà Chính phủ giao BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản); liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành (nhất là CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công an, đến nay đã có hơn 32 triệu lượt thông tin công dân được chia sẻ để thực hiện xác thực với CSDL quốc gia về dân cư).

Đặc biệt, trong năm 2021, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng VssID - BHXH số (người dùng có thể quản lý, kiểm soát quá trình tham gia, thụ hưởng; thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng) và có gần 30 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

Công tác tổ chức cán bộ: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đến hết năm 2021: đã giảm 03 đơn vị cấp vụ/ban, giảm 13 đơn vị cấp phòng tại Trung ương; giảm 129 đầu mối cấp phòng, cấp huyện tại BHXH cấp tỉnh; toàn Ngành giảm 450 chức danh lãnh đạo các cấp, giảm 2.168 biên chế (10% so với biên chế được giao năm 2016). Đồng thời, đã ban hành danh mục 76 vị trí việc làm; thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về hợp tác quốc tế: Tích cực mở rộng, đẩy mạnh, phát triển các hoạt động hợp tác song phương, đa phương; từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh của BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và trách nhiệm của Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA), Hiệp hội an sinh xã hội Quốc tế (ISSA) và trên 50 nước, tổ chức quốc tế.

Trong bối cảnh dịch bệnh, hoạt động hợp tác quốc tế được đổi mới, sáng tạo theo hình thức "hợp tác từ xa, đối ngoại trực tuyến”; thích ứng hiệu quả với định hướng đối ngoại, hội nhập quốc tế trên nền tảng số, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến ASSA 38 tại Điểm cầu Việt Nam; tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị, đàm phán ký kết Hiệp định về BHXH với Hàn Quốc.

Việc hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Được triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, với phương châm đưa chính sách đến DN và NLĐ nhanh nhất, thuận tiện nhất. Với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, BHXH Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kết quả:

+ Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: chỉ sau 07 ngày, hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375 nghìn đơn vị, tương ứng 11,238 triệu lao động với số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng; thành lập Đoàn công tác để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn tại Hà Nội và 19 tỉnh, thành phố phía Nam; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 05 ngày còn 01 ngày làm việc (đến hết 2021 đã giải quyết cho 851 đơn vị với 161.531 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.119,8 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho 3.071.500 NLĐ của 71.142 đơn vị SDLĐ để hưởng các chính sách).

+ Trong vòng 05 ngày (đến 05/10/2021), toàn Ngành đã hoàn thành gửi thông báo giảm mức đóng (1% xuống 0%) vào quỹ BHTN đến 363,6 nghìn đơn vị SDLĐ, với số tiền trên 7.595 tỷ đồng; đến hết ngày 21/12/2021, đã chi trả chế độ hỗ trợ cho 12,94 triệu lao động, với tổng số tiền hỗ trợ là 30,73 nghìn tỷ đồng. Các thủ tục đảm bảo nhanh, đơn giản, được DN, NLĐ đánh giá cao.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo quyền lợi cho người bệnh tại bệnh viện ở khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến và tháo gỡ khó khăn trong thanh toán chi trả BHYT cho người bệnh trong điều kiện dịch bệnh tại các địa phương.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang