TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 98: Nhận lãnh sứ mệnh, là danh dự và trách nhiệm

Thứ Bảy, 15/07/2023 23:14

|

(CAO) Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TPHCM được giao thực hiện thí điểm đột phá vượt trội một số chính sách đó là tất yếu, TP phải phát triển, đất nước Việt Nam phải phát triển và TP nhận lãnh sứ mệnh như một tất yếu không có chọn lựa và xem đây là danh dự và trách nhiệm của mình.

Chiều 15/7, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội,…

Những nội dung triển khai thực hiện thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của HĐND TP

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và những nội dung triển khai thực hiện của HĐND TP.

 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu

Theo đó, HĐND Thành phố triển khai nội dung thuộc trách nhiệm của HĐND Thành phố được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15, gồm: Ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; Quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao, văn hóa; Ban hành danh mục dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu;

Quyết định phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; Quy định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, mức, thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được HFIC cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách Thành phố; Quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha;

Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình chuyển đổi đối với công nghệ được chuyển đổi và điều kiện, định mức, đơn giá, giá đặt hàng liên quan đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được đặt hàng bổ sung; Quy định trình tự, thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất; Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi, lộ trình thực hiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục về kiểm soát khí thải phương tiện giao thông; Ban hành tiêu chí, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách kiểm soát khí thải phương tiện giao thông;

Quy định các lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, nội dung, mức quy định về hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xác định trên cơ sở trình độ, năng lực và yêu cầu công việc; Tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

 Quang cảnh hội nghị

Nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15: Quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND Thành phố ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TPHCM thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm;

Quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận Thành phố để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá lực chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

Quyết định sử dụng vốn ngân sách Thành phố, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hằng năm và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Thành phố để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán và căn cứ giá trị, tiến độ quy định trong hợp đồng BT;

Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án và các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách Trung ương; Quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Thành phố bảo đảm phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ; Quyết định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng;

Bố trí nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND Thành phố làm đại diện chủ sở hữu để bổ sung vốn điều lệ của HFIC; Quyết định sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ các-bon cho các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; Thông qua và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố;

Thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; Quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý;

Quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của Thành phố Quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã Công bố Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 15/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/NQ15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98

Theo đó, Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên là Phó Trưởng Ban thường trực; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng Phó Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết; Chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện các công việc…

Toàn hệ thống chính trị TP nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ trọng yếu và có tính đột phá

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/NQ15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, Chỉ thị đã nhấn mạnh: Toàn hệ thống chính trị TP nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu và có tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phải gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; phát huy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm, nghị lực, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm phải bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng; dân chủ, công khai, minh bạch, hài hòa quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là người đứng đầu; tôn trọng sự đồng thuận xã hội, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và toàn diện trong quá trình triển khai thực hiện; thường xuyên và kịp thời báo cáo Thành ủy và Ban chỉ đạo Quốc gia những vấn đề phát sinh, vướng mắc, vượt thẩm quyền. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các cơ chế, chính sách.

Lãnh đạo sơ kết giữa kỳ và tổng kết thực hiện Nghị quyết sau 5 năm theo yêu cầu của Quốc hội. Trước mắt, tập trung lãnh đạo Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND; chỉ đạo HĐND và UBND TP khẩn trương chuẩn bị nguồn lực và các nội dung cần cụ thể hóa để triển khai thực hiện ngay khi nghị quyết có hiệu lực. Phối hợp chặt chẽ giữa TP với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Động lực quan trọng để TP khơi thông nguồn lực, phát triển đúng với vai trò đầu tàu kinh tế

Thông tin về việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ của UBND TPHCM thực hiện Nghị quyết 98, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TP nhận thức Nghị quyết số 98 là động lực quan trọng, tạo điều kiện cho TP khơi thông nguồn lực, phát triển đúng với vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước. Vì vậy, công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết số 98 ngay từ sớm đã được lãnh đạo TP xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình công tác.

Do vậy, ngay khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 2109/KH-UBND ngày 19/5/2023 để triển khai chuẩn bị với 11 đầu việc phải hoàn thành trong quý II năm 2023; 37 đầu việc hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP với 26 thành viên do Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng.

 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 98, UBND TP đã tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 27 ngày 08/7/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết; đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết do đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng Ban; trình HĐND TP ban hành Nghị quyết số 18 ngày 10/7/2023 về triển khai Nghị quyết số 98.

Trên cơ sở kế hoạch chuẩn bị triển khai Nghị quyết, UBND TP đã cập nhật Nghị quyết số 98, Chỉ thị số 27, Nghị quyết số 18 và ký Quyết định số 2856 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98; trong đó, xác định 28 nội dung, đề án trình HĐND TP thông qua tại các kỳ họp trong năm 2023; 26 nội dung, đề án thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND TP phải hoàn thành trong năm 2023. Các nội dung này được các sở, ngành, các Tổ công tác đang khẩn trương chuẩn bị.

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, UBND TP sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Thành lập Hội đồng tư vấn và các tổ giúp việc (dự kiến trong tháng 7/2023); Chỉ đạo các sở, ngành, quận huyện và các đơn vị trực thuộc hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2023 và khẩn trương triển khai đạt kết quả cao nhất. Chú ý quán triệt, xây dựng tâm thế hành động; Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng các đề án, kế hoạch khẩn trương triển khai, lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân, trình cơ quan có thẩm quyền đúng tiến độ; UBND TP phân công Thường trực UBND TP phụ trách lĩnh vực, nội dung cụ thể; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch có hiệu quả thiết thực.

TPHCM nhận lãnh sứ mệnh như một tất yếu, xem đây là danh dự và trách nhiệm của mình

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn sâu sắc sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, đặc biệt là các thế hệ lãnh đạo nghỉ hưu tại TP rất tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Bên cạnh đó, TP cũng ghi nhận rất nhiều sự quan tâm từ bên ngoài, các tỉnh, thành cùng nhiều ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, TPHCM - TP mang tên Bác, nhận thức, ý thức và trách nhiệm một cách sâu sắc, bên cạnh sự quan tâm những điều cấp trên quan tâm, nhân dân giao, là đi kèm với thử thách. Thời cơ và thách thức đều phải biết tận dụng, khắc phục hạn chế. Tuy đây là một thử thách rất lớn, nhưng lãnh đạo TPHCM đã bàn và cam kết với nhau khi cấp trên tin tưởng giao cho TP thực hiện thí điểm đột phá vượt trội một số chính sách đó là tất yếu, TP phải phát triển, đất nước Việt Nam phải phát triển và TP nhận lãnh sứ mệnh như một tất yếu không có chọn lựa và xem đây là danh dự và trách nhiệm của mình.

TP cũng có niềm tin, đó là sức mạnh từ nội lực, sức mạnh của sự lãnh đạo, làm hết mình trên tinh thần tận dụng mọi thời cơ, vượt qua thử thách và hạn chế những rủi ro đến mức thấp nhất có thể. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến khó lường, có những bất thường phải sẵn sàng chuẩn bị” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, hiện Thành ủy đã ban hành chỉ thị, HĐND đã ban hành nghị quyết, UBND TP cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đặc biệt, Chính phủ đã đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban chỉ đạo. Đây là những điều kiện thuận lợi để TPHCM thể hiện quyết tâm triển khai Nghị quyết 98 bằng những hành động cụ thể, văn bản cụ thể.

“Ngày 1 tháng 8 năm 2023 Nghị quyết có giá trị thi hành, tất cả đã sẵn sàng, TP sẽ thành lập các ban chỉ đạo tương xứng để triển khai và phân công cán bộ được chọn lựa cũng tương xứng để triển khai Nghị quyết 98. Hội nghị triển khai Nghị quyết 98 diễn ra trên tinh thần phấn khởi và có niềm tin triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất. Niềm tin ở đây là “nghị quyết 1, kế hoạch 10, quyết tâm 20; còn phương châm hành động là “kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra uốn nắn 20”” – đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, kiểm tra uốn nắn không phải là làm cho thực hiện khó khăn mà kiểm tra, hỗ trợ, phát hiện những gì cần uốn nắn để tránh va vấp vào những vấn đề rủi ro lớn. Mặt khác, khi gặp những vấn đề khó, người thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo để cho ý kiến. Nếu có tiêu cực phải xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Khơi dậy tiềm năng từ nhân tố bộ máy, con người và nguồn lực

Chia sẻ tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng, Nghị quyết 98 vừa là thời cơ, vừa là thách thức đan xen. Do đó quá trình triển khai phải trên tinh thần đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn phải đảm bảo những hành lang pháp luật hiện hành. Phải đặt quyết tâm cao nhất có thể, xây dựng nền tảng nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân thật sự khoa học; vừa làm vừa lắng nghe, đảm bảo sát thực tế. Phải có danh mục những việc làm được ưu tiên thực hiện với sự chuẩn bị chu đáo từ nhận thức, bố trí nguồn lực và tiến độ thực hiện. Đồng thời, phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua trên tinh thần từng việc trong quá trình giải quyết.

“Xác định muốn thực hiện thành công Nghị quyết 98 phải tiến hành đồng thời việc khơi dậy tiềm năng từ nhân tố bộ máy, con người và nguồn lực. Chúng tôi sẽ cố gắng làm đúng những quy định, làm tốt những gì cơ chế cho phép và chủ động đề xuất TPHCM những việc làm có lợi cho dân” - đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cho hay.

Còn Tiến sĩ Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, đánh giá chưa bao giờ TP được trao một số cơ chế, chính sách mang tính hệ thống như lần này. Một số nhóm cơ chế trong Nghị quyết 98 mở rộng phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực mà trước đây phải trình lên Trung ương thì bây giờ giao cho TP. Cơ sở này giúp TP xử lý được nhiều vấn đề quan trọng. Bên cạnh đó là các chính sách huy động nguồn lực; tháo gỡ cơ chế, điểm nghẽn về hạ tầng. Từ những kết quả thí điểm TP đạt được còn là cơ sở để Chính phủ, Quốc hội tiếp tục nghiên cứu đưa ra Luật đô thị đặc biệt. TS Trần Du Lịch tin tưởng lần này triển khai Nghị quyết 98 sẽ thành công. Ngày 1/8, Nghị quyết 98 có hiệu lực, tuy nhiên TP đã có sự chuẩn bị sẵn sàng từ khi bắt đầu chuẩn bị Nghị quyết.

Góp ý về công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 98, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đề nghị, TPHCM phải xác định thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần “tổng tiến công”. Trong đó, lấy dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước làm cột mốc để TP tạo ra bước ngoặt lịch sử trong thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Tại hội nghị, UBND TPHCM đã trao tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 162 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP.

Phát triển TPHCM ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang