Từ 1-5: Nhiều lãnh đạo ở TP.HCM đi xe khoán giá 11.000 đồng/km

Thứ Bảy, 28/04/2018 21:59

|

(CAO) Từ 1/5, TP.HCM triển khai thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ôtô phục vụ hoạt động chung tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, việc thực hiện thí điểm được triển khai tại 5 sở/ngành, quận/huyện gồm Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, UBND Q.Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

Nội dung khoán phí áp dụng trong trường hợp đưa đón từ nơi làm việc đến nơi công tác; không áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc.

Cụ thể, đối tượng áp dụng là các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung để đưa đón đi công tác.

Cụ thể, lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ là 1,0 gồm Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ là 0,8 gồm Phó Chánh Văn phòng UBND TP, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh.

Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ là 0,7 gồm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh. Việc khoán phí thực hiện đối với tất cả chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng xe khi đi công tác của đơn vị.

Mặt khác, phải đảm bảo đúng đối tượng, không làm phát sinh chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về phương thức khoán kinh phí, theo quyết định của UBND TP.HCM, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức gồm căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung cho từng chức danh theo đơn giá khoán cố định theo km (11.000 đồng/km).

Hoặc căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định đơn giá khoán cố định hàng tháng/xe là 19.800.000 đồng/tháng/xe.

Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm (kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ) của các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, Sở Tài chính đề xuất, trình UBND TP xem xét, quyết định thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung phù hợp với thực tiễn áp dụng và quy định của pháp luật để áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP, thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Bình luận (0)

Lên đầu trang