Công an TPHCM:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ

Chủ Nhật, 11/06/2023 09:55  | Mai Anh

|

(CAO) Từ năm 2020 - 2022 đã có hơn 55.000 lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an TPHCM được khen thưởng, trong đó có hơn 2.400 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều di sản vô cùng quý giá, trong đó có tư tưởng về “Thi đua ái quốc”. Trải qua 75 năm (11/6/1948 – 11/6/2023), lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ sở khoa học, động lực, cũng là biện pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng con người mới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ, Công an TPHCM đã gặt hái nhiều thành tích, chiến công, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân trân trọng, ghi nhận.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ đã trở thành một bộ phận gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng, nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CATP anh hùng, là hành trang giúp các thế hệ CBCS CATP vững tin phấn đấu, sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH, phục vụ sự nghiệp phát triển Thành phố.

Nhất là trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được CATP cụ thể hóa thành các phong trào thi đua tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhằm đảm bảo ANCT, giữ vững TTATXH trong mọi tình huống, mọi thời điểm.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Phong trào thi đua “Vì ANTQ” của CATP đã được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo triển khai thường xuyên, liên tục sâu rộng, toàn diện và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, với các chỉ tiêu cụ thể, nội dung thiết thực, phù hợp tình hình nhiệm vụ, thu hút CBCS tích cực tham gia.

Các cấp trong CATP luôn gắn phong trào thi đua yêu nước, “Vì ANTQ” với phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, các cuộc vận động do Bộ Công an, UBND TP phát động. Qua các phong trào thi đua, trong CATP đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, công trình thi đua, cách làm hay, thể hiện tính sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, nhất là huy động được cả hệ thống chính trị trong thực hiện đảm bảo ANTT của Thành phố.

Tiêu biểu như: Quy chế phối hợp giữa CATP với công an 6 tỉnh giáp ranh về bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh; tuần tra kiểm soát hỗn hợp (Tổ 363); Tổ Phòng chống đua xe chuyên trách; phòng điều hành Đề án 06; “Tổ công nhân tự quản về ANTT”; “Tổ nhân dân phòng chống tội phạm”; “Xe honda ôm tự quản”; Dân phòng tự quản” và mô hình lắp đặt hơn 28.600 camera phục vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thành phố.

Lực lượng CATP ra sức thực hiện Đề án 06

Phong trào thi đua của CATP được thực hiện đa dạng, phong phú ngay từ cơ sở, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, đặc biệt đã có tác động tích cực, sâu sắc đến nhận thức, hành động của CBCS, thể hiện rõ nét nhất là ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật; trui rèn bản lĩnh, ý chí chiến đấu, lòng dũng cảm; tinh thần dám nghĩ dám làm, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao, không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, thể hiện tính năng động, sáng tạo, nhạy bén và luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua đó, từ năm 2020 - 2022 đã có hơn 55.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó có hơn 2.400 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh.

Nhiều tập thể, cá nhân CATP có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, biểu dương

Thấm nhuần tư tưởng “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng”, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt, có những giải pháp thiết thực hiệu quả mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng các hoạt động nghĩa tình đối với người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, CBCS trong và ngoài CATP có hoàn cảnh khó khăn...

Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thành phố, phong trào thi đua yêu nước của CBCS lực lượng CATP càng được thể hiện rõ nét qua triển khai chương trình “Hạt gạo nghĩa tình”, đã tổ chức huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ hơn 2.400 tấn gạo, hơn 1 triệu vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, trên 3.000 tấn nhu yếu phẩm, với tổng giá trị hơn 408 tỷ đồng để giúp nhân dân vượt qua đại dịch. Chương trình thể hiện tính nhân văn của lực lượng CATP đối với người dân, đã tạo được hình ảnh đẹp về người CBCS Công an trong lòng Nhân dân Thành phố.

CATP tổ chức nhiều đợt ra quân nhằm đảm bảo ANTT, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân

Quán triệt tư tưởng của Bác: “Thi đua xây dựng con người mới, phát huy sáng kiến”, “Thi đua là cải tạo con người, càng hăng hái thi đua thì người chiến sĩ càng phải ra sức tìm tòi, học hỏi tiến bộ”, CATP đã tập trung các giải pháp phát huy tính sáng của đội ngũ CBCS, xem đây là nội dung trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác.

Điển hình cho sự đổi mới, sáng tạo với việc CATP xây dựng, triển khai Quy định chấm điểm phong trào thi đua “Học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND” hàng tháng và xét biểu dương 6 tháng đầu năm, xét tặng danh hiệu thi đua hàng năm đối với CBCS; hàng năm triển khai đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký và thực hiện công trình thi đua và đã được nhân rộng ra Công an các địa phương khác.

Có thể khẳng định rằng những thành tích, chiến công của CATP đạt được trong suốt chặng đường dài vừa qua là kết quả của việc vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua trong CATP đã thật sự trở thành động lực để CBCS quyết tâm trong công tác, góp phần để lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thi đua phải có phương hướng đúng và vững”, do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong thời gian tới, Ban Giám đốc CATP sẽ chỉ đạo toàn thể lực lượng CATP tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy – chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng đối với công tác Công an, nhất là trách nhiệm nêu guơng của người đứng đầu đơn vị để từ đó tập trung, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và hướng về cơ sở. Mỗi phong trào thi đua phải xác định được mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, có tổ chức sơ, tổng kết, qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác nhân rộng gương điển hình tiên tiến, chú trọng tuyên truyền sâu rộng những tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, người tốt việc tốt, các mô hình, cách làm hay nhằm tạo sự lan tỏa để CBCS trong toàn CATP học tập…

Bình luận (0)

Lên đầu trang