Cuộc vận động sáng tác văn học về nhà nông

Thứ Sáu, 19/05/2023 10:47

|

(CAO) “Những câu chuyện hay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn TPHCM” là chủ đề cuộc vận động sáng tác bút ký văn học chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ XI.

Đây là dịp để những tác phẩm văn học phản ánh thực tiễn phong phú, nhiều màu sắc về sản xuất nông nghiệp, đời sống nông thôn và công việc của người nông dân; khích lệ, động viên người nông dân hăng say lao động, đổi mới sáng tạo; tôn vinh những lực lượng tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp; về vai trò, hoạt động thiết thực của tổ chức Hội Nông dân TPHCM, góp phần phát triển văn hóa đọc.

Chương trình kỳ vọng thu hút sự quan tâm và khả năng sáng tác văn học của các nhà văn, nhà báo, những người làm trong lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa và thông tin, cán bộ, hội viên, nông dân… các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, để tạo ra những tác phẩm bút ký văn học có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao, có tính lay động, lan tỏa, có nội dung sâu sắc ca ngợi truyền thống tốt đẹp, những thành tựu, những đóng góp của tổ chức Hội Nông dân TPHCM trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hiện nay.

Cuộc vận động sáng tác do Ban Thường vụ Hội Nông dân TP phối hợp Hội Nhà văn TPHCM tổ chức.

Chương trình cổ vũ nhà nông

Bút ký tham gia gửi về Hội Nông dân TPHCM thông qua Ban Tuyên giáo Hội Nông dân Thành phố. Ban giám khảo chương trình là các nhà văn: Trầm Hương, Bùi Phan Thảo, Lê Thiếu Nhơn.

Thời gian bắt đầu nhận tác phẩm tham gia cuộc vận động từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 30/6/2023, dự kiến công bố, trao giải thưởng tại chương trình họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong tháng 8/2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang