Lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo kết quả thực hiện

Thứ Ba, 23/04/2019 15:18  | Mai Loan

|

(CAO) Đó là phát biểu chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) tại Hội nghị trực tuyến về sơ kết 02 năm thực hiện CVĐ “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, được Bộ Công an tổ chức ngày 23-4.

Qua 2 năm triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Phong trào, Cuộc vận động, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều sáng tạo, bám sát với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; đã có sự chuyển biến về nhận thức.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND được nâng lên rõ rệt, thể hiện vai trò “gương mẫu, đi đầu” và đạt được kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ (CBCS) yên tâm công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; hàng nghìn gương người tốt, việc tốt, hành động cao đẹp, nghĩa cử nhân văn, tận tụy trong công việc, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy, quy tắc ứng xử, điều lệnh CAND thành các quy định, tiêu chí dễ nhớ, dễ thực hiện về phong cách, chuẩn mực, văn hóa ứng xử, phẩm chất, đạo đức, lối sống; kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được siết chặt; tư thế, lễ tiết tác phong công tác có chuyển biến tích cực tạo được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; đã tổ chức 4.893 cuộc hội thảo, tọa đàm; hơn 1.700 buổi nói chuyện chuyên đề; tổ chức 1.381 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giao tiếp ứng xử cho Công an chính quy và Công an xã; triển khai thực hiện hơn 500 mô hình, phần việc; tổ chức hơn 5.000 lượt hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, chấn chỉnh hạn chế, tồn tại, thiếu sót để phục vụ nhân dân được tốt hơn…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương đã tham luận để đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở.

Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long: 2 năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động trong chỉ đạo, điều hành; pháp quy hoá được các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương để toàn ngành cùng thực hiện.

Lực lượng CAND cũng đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, từ đó, hình thành được phong cách, tiêu chí của người chiến sỹ CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Nhiều mô hình, cách làm hay thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn công việc, cuộc sống, đa dạng về nội dung và hình thức, linh hoạt bám sát với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó tạo sự lan toả đến nhân dân và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Chú trọng xây dựng các mô hình, phần việc, khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với từng lực lượng, đơn vị; xây dựng những bộ chỉ số để đánh giá và lượng hoá được kết quả thực hiện, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hàng ngày; thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cho kết quả thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải chú trọng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện, chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, người lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương; vai trò của cơ quan tham mưu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Đưa nội dung nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện vào sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý việc tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; lắng nghe ý kiến của nhân dân; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện CVĐ; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ, để CVĐ ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới...

Theo Công an TP Hồ Chí Minh: Qua 2 năm triển khai CVĐ, bước đầu có những chuyển biến tích cực mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của CBCS CATP trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, bảnh lĩnh khi thi hành công vụ, đạo đức lối sống, văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn minh, lịch sự; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Đã có trên 1.185 tập thể, 7.640 cá nhân được khen thưởng; 299 lượt CBCS được khen thưởng nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ…

Trong thời gian tới, để CVĐ đạt kết quả hơn nữa, CATP tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị, thật sự gương mẫu để từng CBCS noi theo. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chỉ huy và Ban Chấp hành các đoàn thể đảm bảo sự thống nhất trong Đảng, đơn vị và trong các đoàn thể. Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau; đồng thời cấp ủy, chỉ huy, Ban Chấp hành đoàn thể và đảng viên là nòng cốt, nói đi đôi với làm, thật tự gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức của Bác để đoàn viên, hội viên noi theo…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang