Huyện đảo Phú Quốc: Vì sao 18 cán bộ bị kiểm điểm ?

Thứ Hai, 09/10/2017 09:44  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 8-10, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm điểm nhiều tập thể và 18 cán bộ liên quan đến sai phạm trong việc cấp đất tại huyện Phú Quốc.

Điều hết sức bất ngờ, cán bộ tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định cấp đất không đúng. Thế nhưng, đến lúc triển khai và tiến hành đo đạc, nhiều cán bộ không phát hiện để sai sót kéo dài.

QUYẾT ĐỊNH CẤP ĐẤT NHIỀU SAI SÓT

Trước đó vào trung tuần tháng 9-2017, Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang có kết luận về việc quản lý, sử dụng đối với diện tích rừng phòng hộ đã đưa ra khỏi quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ giáo cho địa phương quản lý trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo kết luận thanh tra, huyện Phú Quốc bao gồm 40 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích tự nhiền gần 59 ngàn ha. Ngày 11-5-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc; đến ngày 17-6-2015, Chính phủ có quyết định quy hoạch đất rừng phòng hộ tại đảo Phú Quốc đến năm 2030 diện tích còn 6.666 ha.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan lập quy hoạch và thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc giao cho UBND các xã, thị trấn, các tổ chức quản lý sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu đất để xây dựng các dự án.

Từ năm 2010 đến năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc giao cho 4 xã, 2 thị trấn và 3 tổ chức tổng diện tích hơn 4.600 m2. Qua kiểm tra, các quyết định thu hồi đất, giao đất không chính xác và có nhiều sai sót.

Một khu rừng giờ trở thành nhà cán bộ. ở Phú Quốc

Cụ thể, UBND tỉnh có quyết định giao cho UBND xã An Thới với diện tích 348,704 ha nhưng diện tích xã này đang quản lý lên đến 665,566 ha. Theo như quyết định giao đất còn thiếu hơn 316 ha.

Trong thời gian này, tỉnh giao cho UBND xã Dương Tơ hơn 2298 ha nhưng thực tế xã này đang quản lý có 1.214 ha. Quyết định giao thừa hơn 1.000 ha. Tại quyết định giao thừa diện tích này, UBND tỉnh hào phóng tặng cho UBND xã Dương Tơ nhiều khu đất không thuộc địa bàn của xã Dương Tơ.

Tương tự, UBND xã Cửa Dương được tỉnh giao cho diện tích là 650 ha nhưng thực ra xã quản lý và nhận 380 ha còn 270 ha trùng với các quyết định mà tỉnh ký giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, Ban Quản lý phát triển đảo lập phương án bồi thường. UBND xã Cửa Cạn được giao 156 ha nhưng quản lý 104 ha, UBND xã Hàm Ninh được giao 1048 ha nhưng thực quản lý 639 ha giao thừa 408 ha…

XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Trong thời gian thanh tra, thanh tra phát hiện, tháng 1-2013, UBND tỉnh ký quyết định giao đất cho xã Cửa Dương 650 ha thì tháng 3-2013, ông Nguyễn Trung (giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc từ năm 2002 đến tháng 3-2013) lấy 1ha giao khoán cho ông Trần Hữu Chương là sai.

Trước những sai sót nghiêm trọng trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang khẳng định, Sở TN-MT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất không chính xác, trùng lắp về diện tích. Đặc biệt, không lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để địa phương quản lý theo quy định; không tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trong khi đó, UBND huyện lại thiếu kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc bàn giao thực địa dẫn đến không chấn chỉnh các vướng mắc trong việc bàn giao… và quản lý hồ sơ địa chính là vi phạm điều 22, điều 23 luật Đất đai năm 2013.

Phòng TN-MT huyện Phú Quốc chấp hành chưa nghiêm quyết định của UBND huyện về việc rà soát công tác bàn giao và quản lý đất thu hồi; không kiểm tra, rà soát diện tích đất trên địa bàn nên giao cho các xã, thị trấn trùng lắp, sai lệch diện tích; không báo cáo cấp trên để lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng đất và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định, dẫn đến các xã, thị trấn không quản lý đất được giao, để xảy ra khuyết điểm, sai phạm.

Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý đất rừng trước khi bàn giao chưa được chặt chẽ, không nắm rõ có bao nhiêu hộ đang sử dụng, bao nhiêu hộ bao chiếm đất rừng; thực hiện việc bàn giao chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, không thực hiện thống kê, lập danh sách, diện tích, hiện trạng đất các hộ đang sử dụng để bàn giao.

Khi tiến hành bàn giao không bàn giao toàn bộ ranh, mốc cụ thể cho UBND các xã, thị trấn dẫn đến địa phương gặp khó khăn trong quản lý đất nhận bàn giao. Các xã, thị trấn nhận giao đất nhưng không kiểm tra đầy đủ các mốc, ranh giới khu vực đất được nhận; số hộ, diện tích, hiện trạng các hộ đang sử dụng đất nhưng vẫn ký nhận.

Sau khi nhận bàn giao quản lý không chặt chẽ, không đề xuất cấp trên để lập bản đồ địa chính tại địa bàn mình quản lý; hằng năm cũng không thống kê đất đai, rà soát diện tích được giao quản lý...

Ngoài xem xét kiểm điểm trách nhiệm tập thể, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị kiểm điểm 18 cán bộ gồm: ông Võ Duy Linh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện, ông Phan Văn Cường, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; ông Nguyễn Trung, nguyên Giám đốc và ông Dương Minh Tâm, giám đốc BQL rừng phòng Hộ huyện Phú Quốc; ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng Chủ tịch, công chức địa chính các xã có liên quan để xảy ra sai sót.

Bình luận (0)

Lên đầu trang