Chi tiết mức thu tiền trường trong năm học mới tại TP.HCM

Thứ Năm, 07/09/2017 13:32

|

(CAO) Ngày 7-9, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thoả thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2017-2018.

Theo đó, Sở Giáo dục & Đào tạo TP hướng dẫn khung mức thu các khoản thu thoả thuận, các khoản thu để thực hiện Trường tiên tiến năm học 2017-2018 cho các Trường THPT, Trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

Đối với khung mức thu theo thoả thuận, ngay từ đầu năm học các đơn vị phải thoả thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Khung thu quy định cụ thể như sau:

Theo khung mức thu này, các khoản thu ở các trường từ cấp tiểu học đến THPT hầu như tương đương năm học trước 2016-2017. Ở bậc mầm non, đã có tăng thêm ở một số khoản thu và có thêm một số khoản thu mới (thu thêm khoản tiền chi trả hợp đồng cho nhân viên nuôi dưỡng, từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng).

Cụ thể, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học được phép thu cao nhất 100.000-150.000 đồng/tháng, THCS 150.000-200.000 đồng/tháng, THPT thu cao nhất là 200.000-300.000 đồng/tháng.

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú ở khối mầm non ở mức 350.000-400.000 đồng/tháng (tăng 50.000 đồng so với năm trước), từ cấp tiểu học đến THPT vẫn thu mức chung 200.000-250.000 đồng/tháng.

Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú ở cấp mầm non tăng thêm 50.000 đồng, tức là thành 450.000 đồng/năm và vẫn thu 150.000-200.000 đồng/năm với cấp tiểu học đến THPT.

Riêng tiền vệ sinh bán trú vẫn giữ nguyên ở mức 30.000-50.000 đồng/tháng cho tất cả cấp học.

Đối với nội dung thu còn lại được nêu tại điểm 1.2.2 của Hướng dẫn Liên Sở Giáo dục & Đào tạo – Tài chính số 3204/HDLS/GDĐT-TC ngày 21-09-2016, các đơn vị được chủ động tính toán các khoản thu này đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu.

Đối với các khoản thu của các Trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ, các Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền và THPT Nguyễn Du được thực hiện cơ chế tài chính theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13-08-2015 của UBND TP.HCM về phê duyệt đề án xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền và THPT Nguyễn Du thực hiện trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế mức thu cụ thể (Không bao gồm các khoản thu hộ chi hộ và thu thoả thuận khác không thuộc các hoạt động đã nêu như Chương trình Anh văn tích hợp, Tổ hợp phục vụ các lớp bán trú theo nhu cầu của người học…) cụ thể như sau:

-Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

-Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng.

-Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng đối với các Trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn được tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành. Cụ thể:

-Nhà trẻ: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

-Mẫu giáo: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

-Tiểu học: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

-Trung học cơ sở: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

-Trung học phổ thông: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Về tổ chức thực hiện thu học phí, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM lưu ý các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo qui định. Đồng thời, thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm và báo cáo mức thu đã thực hiện về Sở Giáo dục & Đào tạo trước ngày 15-09-2017.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang