Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng gần 242 lần

Thứ Bảy, 17/12/2022 14:26

|

(CAO) Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021 tăng gấp 7,2 lần so với năm 2021. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021 tăng gấp gần 242 lần so với năm 2008. Số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 gấp 12,5 lần năm 1995, đạt tỉ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Hiện nay, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã kiện toàn, thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. 55 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 tăng gần 242 lần.

Đặc biệt, trong năm 2022, có 13/63 tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 57/63 tỉnh hỗ trợ thêm từ 10% - 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia thuộc hộ cận nghèo; một số tỉnh khác còn có chính sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế là người cao tuổi (dưới 80 tuổi), người thu gom rác…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022 tăng gấp 7,2 lần so với năm 2021. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021 tăng gấp gần 242 lần so với năm 2008. Số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 gấp 12,5 lần năm 1995, đạt tỉ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Bình luận (0)

Lên đầu trang