Bác sĩ được quyền từ chối khám chữa bệnh trong trường hợp bị tấn công

Thứ Tư, 15/02/2023 10:51

|

(CAO) Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua cách đây không lâu đã quy định một số trường hợp cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh…

Theo đó, tại Điều 40 (Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh) thuộc Mục 5 (Quyền của người hành nghề) của Luật này đã quy định rõ những trường hợp người hành nghề được từ chối khám bệnh, chữa bệnh.

Các trường hợp cụ thể là:

- Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình; tuy nhiên phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp để khám bệnh, chữa bệnh và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

Người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ tại một bệnh viện (ảnh minh họa)

- Việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

- Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi.

- Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật.

- Người bệnh, người đại diện của người bệnh quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 15 của luật này không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang