Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá:

Để người trẻ tránh xa khói thuốc

Thứ Tư, 22/05/2024 12:31  | Trung Hiếu

|

(CATP) Nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá để giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố (TP)…

Giảm tỷ lệ tiếp xúc với thuốc lá

Trong kế hoạch, trong giai đoạn 2024 - 2025, TP sẽ giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%; ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác trong cộng đồng.

Còn giai đoạn 2026 - 2030, TP phấn đấu đạt được việc giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%. Đồng thời, tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Để làm được điều đó, TP cần quyết liệt thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá (trong đó chú trọng tăng cường thực hiện các biện pháp xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là hành vi hút thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá, xử phạt các hành vi vi phạm về kinh doanh các sản phẩm thuốc lá...).

Đẩy mạnh công tác giáo dục về tác hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá; kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại của thuốc lá và hợp tác quốc tế.

Tăng cường tuyên truyền

TP chỉ đạo Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Chiến lược, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia. Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu trách tập trung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, tác hại của hút thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá; biên soạn nội dung, chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá để giảng dạy trong các trường đào tạo y, dược.

Cần giải pháp mạnh nhằm làm giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Sở tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31/5 hằng năm tại các cơ sở y tế theo tình hình thực tế của đơn vị; đào tạo nâng cao năng lực về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phát triển dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá; xây dựng và phát triển mô hình tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là cần lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình chăm sóc sức khỏe cùng các chương trình xã hội khác: chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng khu phố văn hóa, xây dựng môi trường không khói thuốc lá...

Ứng với từng vai trò, chức năng, các Sở ban ngành khác trên địa bàn TP cũng nhận được từng nhiệm vụ riêng hoặc các hoạt động phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Ban chỉ đạo cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò chủ chốt của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm tập trung tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ "nói không với thuốc lá”.

Thuốc lá điện tử bị thu giữ

Cụ thể, để hướng tới mục tiêu xây dựng 100% cơ sở giáo dục không khói thuốc, Sở Giáo dục và Đào tào TP cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục về tác hại thuốc lá và phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn; chủ trì nghiên cứu, xây dựng tài liệu giáo dục và truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với các cấp học, bậc học.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trong toàn hệ thống cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức trong toàn ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đưa nội dung truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá loại mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...) vào các buổi giảng dạy ngoại khóa dành cho học sinh các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện môi trường trường học không khói thuốc, lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình nâng cao sức khỏe tại các cơ sở giáo dục; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tại các cơ sở giáo dục; đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực giảng dạy ngoại khóa cho giáo viên các trường học về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang