TPHCM: Thiếu vốn khiến việc di dời nhà trên kênh rạch gặp nhiều khó khăn

Thứ Ba, 22/08/2023 15:12

|

(CAO) Giai đoạn 2021-2025, TPHCM đặt chỉ tiêu hoàn thành di dời 6.500 trên và ven kênh rạch. Tuy nhiên đến hết Quý 2/2023, toàn TP chỉ mới thực hiện di dời được 675 căn.

Theo sở Xây dựng TP.HCM, tại Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 10/11/2021, TP đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.280 tỷ đồng nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị.

TP.HCM chỉ mới di dời được 675 căn nhà trên kênh rạch

Tuy nhiên đến đến hết Quý 2/2023, toàn TP chỉ mới bồi thường, giải phóng mặt bằng dược 657 căn trên tổng số 6.500 căn theo kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ chỉ hoàn tất bồi thường, di dời được 3.231/6.500 căn, đạt 49,7% chỉ tiêu đề ra của giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Xây dựng cho biết hiện có 7 dự án dự kiến hoàn thành trước 2025 với tổng số di dời 3.175 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 18.828 tỷ đồng. Trong đó: 4 dự án đang thực hiện dở dang, đã bồi thường được 601 căn; 2 dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng công trình trước ngày 30/4/2025. Một dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư công và dự án bồi thường.

Ngoài ra có 14 dự án với tổng số di dời 7.918 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 18.150 tỷ đồng đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư nhưng chưa được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và 22 dự án với tổng số di dời 4.846 căn chưa thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến triển khai sau 2025.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết sở dĩ tiến độ di dời nhà ở trên và ven kênh rạch còn khiêm tốn là do khó khăn về nguồn vốn. Chính vì không có nguồn vốn nên đa số các dự án chỉnh trang, di dời người dân sống trển kênh rạch chỉ dừng lại ở công tác chuẩn bị đầu tư và bồi thường, trong khi chưa kêu gọi được dự án án vốn ngoài ngân sách.

Bình luận (0)

Lên đầu trang