TP.HCM kiểm tra học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học cấp tiểu học

Thứ Hai, 31/07/2017 11:33

|

(CAO) Vừa qua, Sở Giáo dục & Đào tại TP.HCM đã có văn bản gửi Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo 24 quận huyện trực thuộc về việc hướng dẫn rèn luyện trong dịp nghỉ hè và tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học cấp tiểu học.

Theo đó, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế tại các trường tiểu học, Sở Giáo dục & Đào TP.HCM hướng dẫn rèn luyện trong dịp nghỉ hè và tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình  ở bậc tiểu học như sau:

Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận huyện chỉ đạo các trường rà soát, lập danh sách số lượng học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học căn cứ theo các tiêu chí quy định tại khoản 1, điều 14 của thông tư 22 về xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học báo cáo về Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Đồng thời, Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận huyện còn có nhiệm vụ hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh trong dịp hè, đồng thời xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, đánh giá lại những môn học hoặc những tiêu chí năng lực, phẩm chất chưa Đạt của học sinh. Theo đó, thời gian kiểm tra lại được thực hiện trước ngày 11-8-2017 và số lần kiểm tra lại không quá 3 lần đối với 1 học sinh.

Thời gian kiểm tra lại được thực hiện trước ngày 11-8-2017 và số lần kiểm tra lại không quá 3 lần đối với 1 học sinh. (Ảnh minh hoạ)

Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học được giao nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên các lớp có học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học xây dựng kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể, đồng thời xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá lại trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Sau khi tiến hành kiểm tra lại, giáo viên báo cáo lại cho Hiệu trưởng để có quyết định công nhận hoặc không công nhận hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh, sau đó lập danh sách báo cáo cho Phòng Giáo dục & Đào tạo, đồng thời cập nhật lại số liệu chậm nhất vào ngày 15-8-2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang