TPHCM: Đề ra giải pháp tháo gỡ cấp sổ hồng cho hơn 81.000 căn hộ đang vướng mắc

Thứ Sáu, 12/05/2023 18:41

|

(CAO) Trong số 81.085 căn hộ chưa được cấp sổ hồng tại TP.HCM, có 8.235 căn hộ thuộc 18 dự án bị vướng do đang bị thanh tra, kiểm tra, điều tra.

Giám đốc Sở TN&MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng vừa ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở TN&MT chia 81.085 căn hộ chưa được cấp sổ hồng đang bị ách tắc cấp sổ hồng thành 6 nhóm để tìm hướng tháo gỡ, giải quyết.

Nhóm 1 gồm 47 dự án với 8.159 căn chưa cấp sổ hồng do có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ảnh minh hoạ

Với nhóm này, Sở TN&MT sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Cục Thuế Thành phố, Chi Cục Thuế các quận, huyện, TP Thủ Đức và các doanh nghiệp dự án để đôn đốc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp dự án, trách nhiệm ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính và văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của các cơ quan thuế.

Thời gian tổ chức buổi làm việc từ ngày 5-5 đến 10-5-2023. Trong tháng 6-2023, sẽ báo cáo các nguyên nhân chậm trễ và đề ra biện pháp, phương hướng giải quyết. Ngay sau khi có thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, sẽ tiến hành cấp sổ hồng.

Nhóm 2 gồm 30.061 căn chưa cấp sổ hồng do doanh nghiệp dự án chậm nộp hồ sơ. Sở TN&MT sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm đôn đốc thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng đối với dự án. Làm rõ nguyên nhân, vấn đề khó khăn của doanh nghiệp trong việc chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng các dự án.

Đối với các đơn vị “chây ì”, không nộp hồ sơ mà không có lý do chính đáng, kiên quyết xử phạt theo quy định của pháp luật; đồng thời công bố danh sách các đơn vị này trên cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT để người dân, doanh nghiệp được biết. Thời gian thực hiện trong Quý II năm 2023.

Nhóm 3 gồm 10.019 căn thuộc 29 dự án chưa cấp sổ hồng do vướng mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; thì trên cơ sở quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20-5-2023 tổ chức thực hiện việc cấp sổ theo quy định.

Phấn đấu đến hết Quý III năm 2023, hoàn thành việc cấp sổ hồng cho số lượng căn hộ còn tồn đọng tại các dự án có công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Nhóm 4 gồm 19.958 căn thuộc 39 dự án chưa cấp sổ do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Đối với 23/39 dự án đang được các đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá: sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn, khẩn trương thực hiện tổng hợp trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP xem xét, thẩm định.

Đối với 16/39 dự án còn vướng mắc, thực hiện nghiên cứu nhằm xác định những khó khăn, bất cập để đề ra biện pháp giải quyết phù họp, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thời gian thực hiện: từ Quý II đến Quý IV năm 2023. Trong giai đoạn từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 10/2023, sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố 23/39 dự án; đồng thời đề ra được biện pháp, phương hướng giải quyết đối với 16/39 dự án còn lại.

Nhóm 5 gồm 4.653 căn hộ thuộc 6 dự án chưa cấp sổ do các vướng mắc khác Sở TN&MT sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ những nội dung vuớng mắc này; truờng hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thời gian thực hiện từ Quý II đến Quý III năm 2023.

Nhóm 6 gồm 8.235 căn hộ thuộc 18 dự án chưa cấp sổ do đang thanh tra, kiểm tra, điều tra, Sở TN&MT sẽ có văn bản trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra về khả năng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về cấp sổ hồng đối với từng dự án cụ thể. Thời gian thực hiện từ Quý II đến hết Quý III năm 2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang