Tập đoàn VRG có tân Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

Thứ Tư, 12/01/2022 14:01

|

(CAO) Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VRG được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và ông Lê Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc được bầu giữ chức Tổng Giám đốc VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 12-1-2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã bầu HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 8 thành viên bao gồm: ông Huỳnh Văn Bảo; ông Nguyễn Hay; ông Phan Mạnh Hùng; ông Lê Thanh Hưng; ông Trần Công Kha; ông Hà Văn Khương; ông Phạm Văn Thành; ông Trần Ngọc Thuận. Trong đó, ông Trần Công Kha được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VRG và ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT được tín nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc VRG.

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha và tân Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Trần Công Kha sinh ngày 29-4-1974 tại TP.HCM có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế. Ông Kha từng đảm nhận chức vụ Trưởng ban điều hành KCX Linh Trung 1, 2; Trưởng phòng tiện ích công cộng liên doanh cơ sở hạ tầng KCX Sài Gòn Linh Trung (Sepzone Linh Trung); Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG và Phó TGĐ Tập đoàn VRG từ tháng 9-2016. Tháng 8-2020, ông Trần Công Kha giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VRG.

Ông Lê Thanh Hưng sinh ngày 16-4-1966 tại Bình Dương có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp. Trước khi được tín nhiệm bầu giữ chức TGĐ Tập đoàn VRG, ông Hưng từng có hơn 30 năm gắn bó với ngành cao su, kinh qua các vị trí công tác từ cán bộ kế hoạch rồi Phó Giám đốc Nông trường cao su Bàu Bàng; TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng và Phó TGĐ Tập đoàn VRG từ tháng 2-2020.

Đại hội cũng bầu Ban kiểm soát VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Minh Đức; ông Đỗ Khắc Thăng; ông Võ Văn Tuấn. Trong đó, ông Đỗ Khắc Thăng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trước đó vào ngày 11-1-2022, VRG cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.Theo đó, năm 2021 là một năm được đánh giá có nhiều biến động và thách thức đối với ngành cao su do những tác động của tình hình dịch bệnh Covid 19.

Tuy nhiên, Tập đoàn VRG đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 doanh thu và thu nhập khác ước đạt 29.091 tỷ đồng (bằng 108% kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.162 tỷ đồng (bằng 108% kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.179 tỷ đồng (bằng 113% kế hoạch).

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Năm 2021, VRG đã thực hiện bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần, chính thức hoàn thành việc cổ phần hoá theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Tập đoàn đã triển khai phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS/FM) tại các công ty thành viên.

Năm 2022, VRG xác định tiếp tục phát triển trên nền tảng 3 trụ cột: kinh tế - môi trường – xã hội. Đồng thời, VRG đặt chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác đạt 29.271 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.793 tỷ đồ và lợi nhuận sau thuế 5.340 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang