Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM:

Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính

Thứ Sáu, 26/03/2021 11:12

|

(CATP) Trong giai đoạn 2021 - 2025, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc; hiện đại hóa phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính. Chính vì thế ngay từ năm 2021, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP triển khai việc xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính.

Các lĩnh vực thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ Phòng CSGT ĐB-ĐS được xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 gồm: các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ... Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình này được áp dụng dựa trên Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, mô hình khu hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong CAND.

Phòng CSGT áp dụng công nghệ để xử lý công việc khoa học hơn

Trong quá trình thực hiện, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP yêu cầu các đơn vị Đội/Trạm phải thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy trình nội bộ đã xây dựng, áp dụng thực hiện trong Phòng, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp các quy định của pháp luật và thực tế công tác. Đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung phải được công khai và thường xuyên cập nhật trên "Trang Thông tin điện tử Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.Hồ Chí Minh" để người dân sẽ kịp thời theo dõi và giám sát hoạt động của lực lượng CSGT...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang