Báo chí Công an nhân dân với cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Thứ Hai, 03/10/2022 10:16

|

(CATP) Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam bằng âm mưu diễn biến hòa bình (DBHB). Đấu tranh chống DBHB, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có báo chí nói chung và báo chí Công an nhân dân nói riêng.

Luận điệu xảo trá, thâm hiểm của các thế lực thù địch

Suốt nửa thế kỷ qua, các thế lực thù địch, phản động đã sử dụng rất nhiều công sức, chiêu trò và tiền của để thực hiện chiến lược DBHB nhằm đánh phá phong trào cách mạng Việt Nam. DBHB theo nghĩa chung nhất là những âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm sụp đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình thức mới trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao.

Hình thức cuộc đấu tranh có thể "êm thấm", "từ từ", "thầm lặng", "hòa bình", nhưng cực kỳ thâm độc và nguy hiểm. Chúng sử dụng lực lượng tổng hợp, tác động nhiều lĩnh vực, đúng nơi, đúng lúc, phá hoại ngầm kết hợp với công khai, bạo loạn lật đổ khi cần thiết. Đây thực chất là kiểu can thiệp phản cách mạng trong tình hình mới. Chiến lược DBHB khác với các chiến lược khác ở chỗ: không có đấu tranh vũ trang, không có trận tuyến, gián tiếp và lặng lẽ. Nó được các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện nhằm vào Việt Nam.

Thực hiện mục tiêu chống phá ta, các thế lực thù địch tuyên truyền cho những chính kiến khác nhau, chia rẽ nội bộ, hòng gây dựng phe nhóm chính trị đối lập. Chúng tung tin thất thiệt, bịa đặt, vu cáo nhằm làm rối loạn tư tưởng, gây sự phân tâm trong xã hội. Chúng đầu tư, bao che, nuôi dưỡng cho những tổ chức phản động trong và ngoài nước ráo riết chống ta. Trong các phương tiện kẻ thù sử dụng để thực hiện chiến lược DBHB, thì truyền thông đại chúng giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng khuyếch trương cái gọi là "tự do ngôn luận", "tự do báo chí”, của phương Tây.

Lực lượng báo chí Công an nhân dân tác nghiệp tại một sự kiện

Ngoài việc công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, chúng tuyên truyền kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ. Với mưu đồ làm cho Đảng ta "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong. Chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ.

Chúng còn thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự. Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp Biển Đông, ô nhiễm môi trường, hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận, tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Vai trò của báo chí Công an nhân dân

Cuộc đấu tranh chống DBHB, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Đảng và Nhà nước ta xác định là đặc biệt quan trọng và phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Vì thế, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào.

Để đảm bảo thắng lợi cho công tác đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, kịp thời làm thất bại DBHB, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí nói chung và báo chí Công an nhân dân nói riêng phải bám sát chủ trương đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong từng thời điểm. Phải lựa chọn đề tài trọng tâm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm, đồng thời tìm cách thể hiện các đề tài đó sao cho sinh động, hấp dẫn.

Cần phát động phong trào toàn dân thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phá hoại về mặt tư tưởng của các thế lực thù địch qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó nhà báo và các cơ quan báo chí đóng vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh thực hiện "làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và trong mọi tầng lớp xã hội, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang