Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

Thứ Ba, 17/05/2022 20:37

|

(CAO) Chiều 17-5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị diễn ra với hình thức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là báo cáo viên hội nghị. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TPHCM (CATP) dự và chủ trì điểm cầu CATP.

Hội nghị được tổ chức nhằm truyền đạt đến cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong CAND kịp thời quán triệt, nắm vững những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND.

Đồng chí Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Ảnh: V.L

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình đã thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.L

Kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nhấn mạnh, sau hội nghị, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương cần có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến CBCS, đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND và của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sắp tới là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV…

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các mặt công tác công an, việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ trong CAND. Tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của việc thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã; kết quả công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND...

Bình luận (0)

Lên đầu trang