Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương tăng cường phối hợp công tác dân vận

Thứ Hai, 14/02/2022 15:12

|

(CAO) Ngày 14/2/2022, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc họp với đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương về công tác tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016 – 2021 và ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 15/6/2016, Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Chương trình số 38-Ctr/BDVTW-BCA về “Phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, giai đoạn 2016 – 2021”.

Theo đó, lực lượng Công an và Ban Dân vận các cấp đã triển khai tích cực Chương trình phối hợp phù hợp với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa hai Bên nhằm đánh giá một cách toàn diện công tác triển khai, thực hiện chương trình; chỉ ra những kết quả đã đạt được, những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn đó; đồng thời đưa ra chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã họp bàn, thống nhất về thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần tham gia, xây dựng báo cáo tổng kết, nội dung chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016 – 2021...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đều khẳng định việc cần thiết phải thực hiện công tác tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa hai Bên giai đoạn 2016 – 2021.

Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục bổ sung nội dung, đổi mới công tác dân vận phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn 2022 – 2026; đồng thời tăng cường hơn mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ và đề cao trách nhiệm giữa lực lượng Công an nhân dân với Ban Dân vận và các tổ chức thành viên các cấp trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Để tổ chức Hội nghị tổng kết đạt được những yêu cầu đề ra, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, cơ quan Thường trực hai Bên tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu tại cuộc họp, hoàn chỉnh kế hoạch tổng kết về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức thực hiện.

Trong đó chú trọng vào xây dựng báo cáo tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2016 – 2021 và nội dung chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026. Bám sát Chương trình số 38-Ctr/BDVTW-BCA về “Phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, giai đoạn 2016 – 2021”, kết quả công tác của ngành dân vận, kết quả triển khai những công việc cụ thể.

Về xây dựng chương trình phối hợp thời gian tới, cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VII; đồng thời những dự báo về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến công tác dân vận, từ đó đề ra nội dung chương trình phối hợp phù hợp trong tình hình mới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang