Đảm bảo cơ sở pháp lý để phòng ngừa hành vi xâm phạm trên không gian mạng

Thứ Năm, 23/11/2017 18:49

|

Sáng 23/11/2017, sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật An ninh mạng, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thu ý kiến của các đại biểu và giải trình thêm một số vấn đề.

 

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Dự án Luật An ninh mạng là dự án Luật rất quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt là bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Luật này cũng có ý nghĩa quan trọng trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ trong điều kiện của cách mạng công nghiệp 4.0 và Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực.

Luật An ninh mạng được ban hành sẽ bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan, tổ chức và nhân dân có thể chủ động tiến hành có hiệu quả các hoạt động, các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh và loại trừ các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, các hành vi tấn công vào hạ tầng kỹ thuật của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet của Việt Nam; đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Dự án Luật An ninh mạng đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài và tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua thảo luận tại 19 tổ của Quốc hội ngày 13/11/2017 đã có tổng số 114 lượt ý kiến phát biểu. Trong phiên họp toàn thể của Quốc hội hôm nay, đã có 24 đại biểu đăng ký phát biểu, có 21 đại biểu phát biểu ý kiến và 07 ý kiến tranh luận tập trung vào một số nội dung về sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng; bố cục, khái niệm, phạm vi của dự án Luật; tính thống nhất và tương thích của dự án Luật An ninh mạng với hệ thống pháp luật của Việt Nam và của quốc tế mà chúng ta có tham gia; tính khả thi và các điều kiện để triển khai khi thực hiện dự án Luật này, nhất là được Quốc hội thông qua, ban hành dự án Luật.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan và nhân dân tiếp tục quan tâm, cho ý kiến đối với dự án Luật; đồng thời khẳng định, Ban soạn thảo sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, các cơ quan hữu quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật để trình ra Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 theo chương trình của Quốc hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang