Xây dựng Đảng quyết định thành công của công cuộc đổi mới toàn diện

Thứ Năm, 23/11/2017 01:28  | Thanh Hoà

|

(CAO) Ngày 22/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo đồng chủ trì Hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021; trong đó vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được đặt ở vị trí đầu tiên trong chủ đề Đại hội, trong mục tiêu tổng quát và là nhiệm vụ số 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đây cũng là lần đầu tiên, Đảng ta quyết định một vấn đề vô cùng mệnh hệ, đưa vấn đề về đạo đức là 1 trong 4 “trụ cột” chính của công tác xây dựng Đảng. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng, then chốt, được xác định là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của chúng ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là lý tưởng chính trị mà còn là chuẩn mực đạo đức cao nhất trước hết mỗi hành động của mỗi tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên,...

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự là những nhà khoa học, những cán bộ, đảng viên giàu kinh nghiệm, có uy tín đã trình bày tham luận nhằm làm rõ nội hàm của xây dựng Đảng về đạo đức; trao đổi, phân tích, cụ thể hóa các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của Đảng và đảng viên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo

Từ đó, đề xuất hệ giải pháp quan trọng từ lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội thảo còn nhận được 129 báo cáo tham luận tâm huyết, sâu sắc có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân,…

Bình luận (0)

Lên đầu trang