Gần 200 học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Hai, 03/10/2016 13:06  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Ngày 3-10, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng Cục Chính trị CAND đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 với sự tham dự của gần 200 học viên là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo cấp đội và cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Tổng Cục chính trị CAND, phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Vũ Minh Châu - Phó Cục trưởng X16 nhấn mạnh, qua hơn 3 năm tái lập hệ thống tổ chức Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng ở các đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ chuyên trách, nòng cốt trong tham mưu, đảm nhiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong CAND đã được củng cố, kiện toàn một cách rõ nét.

Tuy nhiên, tổ chức xây dựng Đảng trong CAND có lúc, có nơi vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Những tồn tại, hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thuộc về vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy mà trước hết và trực tiếp là đội ngũ cán bộ chuyên trách đảm nhiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đại tá Vũ Minh Châu, Phó Cục trưởng X16 phát biểu tại lễ khai giảng

“Là những cán bộ chuyên trách, trực tiếp tham mưu, giúp việc cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đồng chí phải có kiến thức, lý luận cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhạy cảm trong tình hình và tham mưu, đề xuất về những vấn đề nổi lên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Phải có những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết nhằm vừa tham mưu đề ra những giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, vừa giúp cấp ủy tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát những giải pháp đó” - Đại tá Vũ Minh Châu nhấn mạnh.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 do Tổng Cục Chính trị CAND tổ chức diễn ra từ ngày 3 đến 6-10. Trong thời gian này, các học viên sẽ được bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, những nội dung mới trong quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

Gần 200 học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016

Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được thực hành, trao đổi, thảo luận về các kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng. Đây là những kiến thức, kỹ năng rất cần thiết trong công việc hằng ngày của cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong CAND hiện nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang