Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII theo tinh thần khắc phục triệt để bệnh hình thức

Thứ Tư, 20/04/2016 21:37  | Sơn Dương

|

(CAO) Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã bế mạc chiều nay, 20-4, sau 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc và hiệu quả.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, các báo cáo đã đáp ứng yêu cầu truyền đạt về những quan điểm lớn, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nhiều nội dung, luận điểm trong văn kiện Đại hội đã được luận giải sâu sắc.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bố trí thời gian, phân công các đồng chí dự Hội nghị đông đủ, đúng thành phần.

Các đại biểu dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng; viết thu hoạch và nêu vấn đề để trao đổi, giải đáp, đóng góp ý kiến về việc tổ chức Hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu bế mạc Hội nghị- Ảnh: VGP

Ban Tổ chức Hội nghị đã có sự chuẩn bị công phu và đầy đủ tài liệu học tập nghiên cứu, tham khảo; chuẩn bị chu đáo các điều kiện và bảo đảm tốt về an ninh, trật tự để Hội nghị thành công.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý các đồng chí dự Hội nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung truyền đạt của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị về những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, ở đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, các cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương... cần đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả khắc phục triệt để bệnh hình thức. Khuyến khích phương pháp truyền đạt nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội; sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người được nghe truyền đạt.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Các đại biểu dự Hội nghị- Ảnh: VGP

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu sau Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường dung lượng, thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Chỉ đạo các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng, khẩn trương cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Clip Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang