Thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân

Thứ Tư, 22/06/2016 12:12

|

(CAO) Sáng 22-6-2016, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM đã diễn ra chương trình Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Hội nghị do đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh Hội nghị lần này phải tập trung xung quanh bốn vốn đề trọng tâm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về công tác vận động nhân dân; Tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Tất Thành Cang cho biết, Thành ủy TPHCM tập trung thực hiện tốt các mục tiêu: Không ngừng đổi mới, tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phấn đấu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Quang cảnh hội nghị 

Xây dựng Đảng bộ TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; phát huy dân chủ, kỷ cương, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn, chuyên nghiệp, sát hợp với đặc điểm, tính chất của một đô thị đặc biệt, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thành ủy đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện đến năm 2020, gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát triển y tế, thể dục – thể thao, văn hóa, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về công tác vận động nhân dân.

Cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của cơ quan nhà nước, tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang