UBKT Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Bảy, 08/07/2017 16:51

|

Sáng 6-7-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (UBKT ĐUCATW) và UBKT đảng ủy trực thuộc ĐUCATW đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra, chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã được các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa UBKT ĐUCATW với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy đã đi vào chiều sâu; nhiều cuộc phối hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, xem xét kỷ luật đã được triển khai thực hiện, góp phần quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Ngành kiểm tra Đảng tiếp tục được quan tâm theo hướng nghiên cứu, đề xuất kiện toàn UBKT và cơ quan giúp việc UBKT các cấp đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thuận lợi cho qua trình hoạt động…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm UBKT ĐUCATW ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của UBKT ĐUCATW 6 tháng đầu năm 2017; khẳng định cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW đã tiến hành toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đồng chí Trần Cẩm Tú, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ CATW phải bám sát Chương trình công tác năm 2017 để triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là việc làm thường xuyên và quyết liệt chứ không chỉ gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác hằng năm; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xem xét, xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở các quy định, quyết định và hướng dẫn mới của Trung ương, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy trình cho phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ CATW nói riêng.

Tiếp tuy trì và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT ĐUCATW với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy cũng như đối với các cơ quan có liên quan như thanh tra, điều tra, tổ chức cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Rà soát, đánh giá tổng thể về UBKT và cơ quan giúp việc của UBKT các cấp để đề xuất kiện toàn cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và biên chế của lực lượng Công an, góp phần nâng cao vị thế của UBKT các cấp trong CAND.

http://bocongan.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/2004/2102/37887

Bình luận (0)

Lên đầu trang