Đảm bảo nguồn lực mua vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch

Thứ Năm, 21/10/2021 09:39

|

(CAO Tổng nguồn lực để mua vắc-xin phòng COVID-19 đã đạt khoảng 26.800 tỷ đồng, trong đó NSNN bố trí khoảng 18.100 tỷ đồng, nguồn từ Quỹ vắc-xin là 8.693 tỷ đồng.

Uỷ ban Tài chính – Ngân sách vừa báo cáo Quốc hội một số thông tin về chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cơ chế huy động nguồn lực mua vắc-xin tiêm phòng COVID-19.

Theo số liệu được công bố, đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn lực để mua vắc-xin phòng COVID-19 khoảng 26.800 tỷ đồng, cơ bản bảo đảm nguồn lực để mua vắc-xin theo kế hoạch.

Trong số tiền trên, Uỷ ban TCNS cho biết, NSNN đã bố trí khoảng 18.100 tỷ đồng, gồm 14.574 tỷ đồng từ NSTW (1.237 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021; 12.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch năm 2020 của Bộ Y tế chưa sử dụng chuyển sang năm 2021); 3.540 tỷ đồng từ NSĐP (bao gồm 1.040 tỷ đồng từ nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân).

Một lô vắc xin ngừa Covid-19 về đến Việt Nam

Về quỹ vắc-xin phòng COVID-19, Uỷ ban TCNS thông tin, đến ngày 5/10/2021 đã huy động được 8.693 tỷ đồng (gồm cả ngoại tệ quy đổi) từ các tổ chức và cá nhân đóng góp, tài trợ cho Quỹ.

Cập nhật việc sử dụng nguồn lực mua vắc-xin phòng COVID-19, Uỷ ban TCNS cho hay, đến hết tháng 9/2021, tổng số tiền bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc-xin là 15.534 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương chi 7.574 tỷ đồng (1.237 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021; 5.100 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch năm 2020 của Bộ Y tế chưa sử dụng chuyển sang năm 2021). Quỹ vắc-xin chi 7.960 tỷ đồng.

Sau khi trừ số đã có quyết định sử dụng (15.534 tỷ đồng), nguồn lực còn lại 11.266 tỷ đồng, gồm: nguồn NSNN còn khoảng 10.530 tỷ đồng (tiết kiệm chi ngân sách Trung ương là 7.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương 3,54 nghìn tỷ đồng). Quỹ vắc-xin còn lại 733 tỷ đồng.

Trước đó, để tạo cơ chế huy động nguồn lực, ngày 28/7/2021 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 trong đó cho phép thực hiện chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế để mua vắc-xin phòng dịch COVID-19.

Nghị quyết đồng ý ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng dịch COVID-19, huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển Quỹ vắc-xin phòng COVID-19, truyền thông đầy đủ, liên tục, chính xác, minh bạch về tiêm chủng, phòng, chống dịch để sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Trong tháng 8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Tháng 9, Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết về mua vắc-xin phòng COVID-19, cụ thể: Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20/9/2021 về mua vắc-xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất (10 triệu liều vắc xin); Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 21/9/2021 về mua vắc-xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc (trong đó cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm).

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, để bảo đảm kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động do dịch COVID-19.

Uỷ ban này cũng kiến nghị Chính phủ rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết; thực hiện công khai, minh bạch trong việc cấp phát tiền hỗ trợ tại địa phương, đảm bảo người dân được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước kịp thời, thuận tiện.

Rà soát, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nhằm tăng cường chế độ, bảo đảm sức khỏe, động viên hơn nữa cho lực lượng này, trong đó lưu ý điều chỉnh các chính sách hỗ trợ hợp lý cho đội ngũ nhân viên y tế và tình nguyện viên để kịp thời động viên, khuyến khích những người tham gia lực lượng y tế chống dịch COVID-19.

Theo đề nghị của Uỷ ban TCNS, Chính phủ khẩn trương tổng hợp, trình UBTVQH cho ý kiến để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định những chính sách liên quan đến chi phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm đúng thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 về kinh phí đã chi phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm nguồn NSNN và nguồn xã hội hóa) và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn vốn này.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang