Đẩy mạnh phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 29/09/2021 19:06

|

(CAO) Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đến việc trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát…

Sáng 29/9/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố để triển khai Quyết định số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các Tỉnh ủy, Thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATW với UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với Tỉnh ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ sở, căn cứ quan trọng để cấp ủy, UBKT hai bên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW đã quán triệt triển khai Quyết định số 17 của Ban Bí thư. Đây là Quy chế phối hợp đầu tiên giữa Đảng ủy CATW với Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đối với Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố; là văn bản hết sức cần thiết, tạo sơ sở chính trị quan trọng để Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy, Thành ủy xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc phối hợp lãnh đạo "song trùng" đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng Công an địa phương trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…

Báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW nêu rõ: Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy, Thành ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, đánh giá kịp thời những ưu, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an các địa phương trong sạch, vững mạnh. Công tác phối hợp cơ bản nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, nội dung Quy chế đã đề ra; tạo được sự chủ động, toàn diện trong quan hệ phối hợp trao đổi thông tin, tình hình về công tác kiểm tra, giám sát…

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy và đề xuất những nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 17 của Ban Bí thư; đồng thời nghe đại diện UBKT Trung ương quán triệt Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, những năm qua, Đảng ủy CATW luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong lực lượng, đảm bảo nguyên tắc, quy định, quy trình; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy CATW đã chủ động phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó kịp thời phát hiện thiếu sót, hạn chế, uốn nắn, chấn chỉnh các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ và lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trong sạch, vững mạnh...

Để góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày thêm trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng CAND tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng CAND.

Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, trước mắt là Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với Tỉnh ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mỗi cơ quan, đơn vị...

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"...

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, nhất là người đứng đầu trong lực lượng Công an trong hoạt động của lực lượng Công an và các địa phương cần thống nhất nhận thức, hiểu rõ tính chất đặc thù trong hoạt động của lực lượng Công an, nắm chắc nghiệp vụ kiểm tra, xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong thực hiện Quy chế này; tuyệt đối tránh tư tưởng “quyền anh, quyền tôi” khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố thuộc diện Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý; trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu UBKT Trung ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy CATW và UBKT hai bên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với Tỉnh ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế này; nghiên cứu ban hành cơ chế để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBKT hai bên trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thống nhất nhận thức, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, trách nhiệm của Đảng ủy CATW, Tỉnh ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; khắc phục tình trạng không chủ động phối hợp hoặc phối hợp không chặt chẽ dẫn đến trùng dẫm, chồng chéo hoặc bỏ lọt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đến việc trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát…

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu UBKT Đảng ủy CATW chủ động phối hợp với UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung tham mưu cho cấp ủy hai bên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh tỉnh, phòng ngừa là chính…

Sau Hội nghị này, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để Tỉnh ủy, Thành ủy quyết định về chủ trương, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy CATW trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy CATW phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Quy định số 22…

Dịp này, Bộ Công an trao Bằng khen tặng 13 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp UBKT Đảng ủy CATW với UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bình luận (0)

Lên đầu trang