Dạy và học ngoại ngữ trong các trường CAND thời kỳ 4.0

Thứ Sáu, 04/05/2018 16:12  | Mai Loan

|

(CAO) Đó là chủ để Hội thảo khoa học do Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức ngày 4-5, tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm tận dụng những lợi thế và lường trước được những khó khăn, thách thức do Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Tại Hội thảo, đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như nghiên cứu tổng quan những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác dạy và học ngoại ngữ trên thế giới, ở Việt Nam và trong các trường thuộc lực lượng CAND…

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo

Từ đó, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường CAND trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước và ngành Công an.

Một số giải pháp được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo là Bộ Công an cần xây dựng kế hoạch chiến lược về đào tạo ngoại ngữ, trong đó cần ưu tiên những ngôn ngữ cần hợp tác quốc tế nói chung. Đặc biệt chú ý đến các yếu tố ngành nghề, lĩnh vực để những kiến thức ngoại ngữ trang bị cho người học trong nhà trường thực sự đáp ứng đầy đủ nhất đối với các ngành nghề và lĩnh vực công tác Công an.

Theo đó, cần cải tiến mạnh mẽ trong khâu khảo thí nhằm đánh giá đúng năng lực dạy và học ngoại ngữ trong các trường CAND, từng bước sử dụng sự tham gia của các tổ chức quốc tế vào đánh giá kết quả học ngoại ngữ của các trường CAND…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang