Giải quyết kịp thời các tố cáo liên quan đến Đại hội Đảng

Thứ Năm, 21/05/2020 22:42

|

(CAO) Dự báo thời gian từ nay đến Đại hội XIII của Đảng sẽ phát sinh nhiều đơn thư tố cáo, do đó ủy ban kiểm tra các cấp căn cứ vào nội dung, đối tượng tố cáo và quy định về phân cấp quản lý cán bộ để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo thuộc thẩm quyền.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nêu quan điểm này trong bài viết mới đây về công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, ông Tú cho biết, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên từng bước được nhận diện rõ và xử lý nghiêm minh, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tình trạng tiêu cực, quan liêu, xa dân có chiều hướng giảm.

Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục sai phạm, siết chặt đội ngũ, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt.

Thời điểm hiện nay, khi cả nước ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng vào đầu năm 2021, ông Tú nhìn nhận, trong các công việc chuẩn bị cho đại hội thì công tác nhân sự cấp ủy khóa mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội, cũng như việc triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ mới.

Nhắc lại các yêu cầu đặt ra tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về nhân sự cấp uỷ khoá mới, ông Tú lưu ý đây là nhiệm vụ rất lớn cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Do đó, Chủ nhiệm UBKT yêu cầu cần tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Muốn có một đội ngũ cán bộ tốt, theo ông Tú, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phải tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện, nhân rộng những nhân tố tích cực, đồng thời thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên tha hoá quyền lực, suy thoái, tham nhũng nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, không xứng đáng với tư cách người đảng viên.

Nhiệm vụ thứ 2, ông Tú nêu, là phải nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Ông Tú cũng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến với Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên tự kiểm tra, tự rà soát về công tác cán bộ để kịp thời chỉ ra những những ưu điểm để phát huy, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, nhất là trong việc thực hiện quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về công tác cán bộ.

Phải nhận diện rõ và đấu tranh quyết liệt đối với những biểu hiện tiêu cực, “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “lợi ích nhóm”, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, “nể nang, dễ dãi”, “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau” trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, chú ý mở rộng giám sát đối với tất cả các khâu trong công tác cán bộ và việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy nhằm kịp thời ngăn ngừa khuyết điểm từ lúc mới manh nha, không để thiếu sót, khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn.

Qua kiểm tra, theo ông Trần Cẩm Tú, cần kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định phê duyệt quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với những trường hợp kết luận có vi phạm nghiêm trọng, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan tham mưu, cán bộ tham mưu và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra vi phạm hoặc không chỉ đạo xử lý khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

Nhiệm vụ tiếp theo được ông Tú nêu là kịp thời giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là những tố cáo liên quan đến đại hội đảng.

Dự báo thời gian từ nay đến Đại hội XIII của Đảng sẽ phát sinh nhiều đơn thư tố cáo, Chủ nhiệm UBKTTƯ đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp căn cứ vào nội dung, đối tượng tố cáo và quy định về phân cấp quản lý cán bộ để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo thuộc thẩm quyền.

Việc xử lý đơn thư, ông Tú đề nghị, trước hết tập trung vào những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, liên quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp.

“Qua giải quyết tố cáo, một mặt phải xử lý nghiêm minh các trường hợp kết luận có vi phạm; mặt khác, kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội” – ông Tú yêu cầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang