Quảng Ngãi yêu cầu rà soát lại dự án đập dâng sông Trà Khúc

Thứ Năm, 21/05/2020 15:23  | Hải Đường

|

(CAO) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Mặc dù dự án này đã triển khai xây dựng gần 1 năm qua.

Theo văn bản này, nhằm triển khai thực hiện dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, ngành, địa phương liên quan và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh rà soát trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án; trên cơ sở đó, chủ động xử lý các nội dung còn tồn, vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo kết quả việc rà soát và đề xuất để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; hoàn thành chậm nhất ngày 20-6-2020.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đang thi công

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, UBND TP Quảng Ngãi trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các nội dụng liên đến chủ trương đầu tư, quy hoạch, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác bồi thường, GPMP, tái định cư của dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và đề xuất giải pháp thực hiện (nếu có)… để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Được biết, Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nối 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi) được phê duyệt lần đầu vào tháng 4-2004 với tổng mức đầu tư 60,7 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của dự án tăng lên 1.498 tỷ đồng, nguồn vốn từ nguồn cải cách tiền lương và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang