Giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng

Thứ Ba, 26/01/2021 11:45

|

(CAO) Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ như vậy trong Báo cáo kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trong phiên họp sáng nay (26-1) tại Đại hội XIII của Đảng.

Ban hành nhiều Nghị quyết mang tầm chiến lược

Khái quát về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, trên cơ sở Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đă lựa chọn kỹ những nội dung để xây dựng chương trình làm việc hằng năm, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp phát sinh, nhất là về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh tế. Chỉ đạo chuẩn bị tốt, chu đáo các đề án, báo cáo trình Trung ương.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, hoàn thiện các đề án trình Trung ương cho ý kiến về định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; đánh giá giữa kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đề ra những chủ trương, giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp, bất thường của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Theo Thường trực Ban Bí thư, nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện tư duy lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sâu sát, kịp thời và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hoà bình để phát triển đất nước. Tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo 

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, nhạy bén trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế, dầu khí, các đảo, đá, nhà giàn, điểm đóng quân của Việt Nam trên Biển Đông và vùng Biển Tây Nam của Tổ quốc.

“Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương và lập trường nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình dựa trên luật pháp quốc tế, thể hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc. Kịp thời cập nhật, phê chuẩn Đề án tổng thể mới về chủ trương, giải pháp của ta tại Biển Đông bảo đảm chủ động xử lý các tình huống xảy ra” - ông Vượng nhấn mạnh.

Vẫn còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc

Đề cập đến khuyết điểm, tồn tại, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ ra, nhiệm kỳ qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục những tồn đọng kéo dài nhiều năm còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách.

Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên
Kiểm điểm về lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong Đảng, ông Trần Quốc Vương cho biết, nhiệm kỳ vừa qua Bộ Chính trị đã lập 36 đoàn kiểm tra do các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm.
Cụ thể, Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên, trong đó có 2 Uỷ viên Bộ Chính trị, 1 nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, 4 uỷ viên Trung ương Đảng, 2 nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, 2 Thứ trưởng Bộ Công an không phải là uỷ viên Trung ương Đảng.
Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 người nguyên là uỷ viên Trung ương Đảng.
“Trong số bị kỷ luật có những người giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý hình sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý” - báo cáo nêu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng trong một số việc còn chưa sâu sát, toàn diện; cơ chế phân cấp trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng chức năng khi xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động, vì vậy, vẫn còn để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Vẫn theo ông Vượng, một số vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, một số vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài chưa được tập trung giải quyết dứt điểm. Hoạt động của các đoàn thể chưa đồng đều.

Đánh giá chung, báo cáo nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn có một số hạn chế. Cụ thể, việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm.

“Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa rõ...” – Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn nhìn nhận, và khẳng định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang