Giao quyền Chủ tịch nước cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chủ Nhật, 23/09/2018 12:30  | Hải Triều

|

(CAO) Thường vụ Quốc hội hôm nay (23-9) đã có thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Uỷ viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCNVN, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông báo bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCNVN cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Theo quy định tại Hiến pháp Việt Nam, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được giao quyền Chủ tịch nước

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang