Hơn 13 triệu người lao động ảnh hưởng dịch bệnh được hỗ trợ

Chủ Nhật, 10/10/2021 11:39

|

(CAO) Đó là con số được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam công bố trong kỳ họp lần thứ III năm 2021. Kỳ họp nêu khó khăn do dịch bệnh gây ra đối với người lao động và doanh nghiệp. Từ đó, Hội đồng đánh giá và đưa ra các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam vừa họp kỳ họp lần thứ III năm 2021. Kỳ họp thông báo các Quyết định về việc bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam (Phó Chủ tịch chuyên trách Nguyễn Văn Cường; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên).

Ngoài ra, cuộc họp cũng thẩm định, thông qua các tờ trình của BHXH Việt Nam; thảo luận về các báo cáo của BHXH Việt Nam; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại kỳ họp quý III/2021 của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Đồng thời Dự thảo phân công các uỷ viên của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác BHXH, BHYT, BHTN; Báo cáo về Đề án Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đánh giá, từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là đời sống của người lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng BHXH Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam họp đánh giá và đưa các biện pháp tháo gỡ khó khăn do đại dịch gây ra.

Trong đó, có nhiều lĩnh vực được đẩy mạnh như công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, cải cách TTHC, thanh tra điện tử, quyết toán tập trung, liên thông các phần mềm để phục vụ người dân tốt hơn trong dịch bệnh.

Công tác thu, phát triển người tham gia, chi trả các chế độ cho người tham gia được bảo đảm kịp thời. Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng đa dạng, linh hoạt. Công tác đầu tư quỹ tiếp tục được bảo đảm an toàn, hiệu quả theo quy định.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cũng nhận định, những tác động của đại dịch Covid-19 là rất nặng nề, nguy cơ đứt gãy thị trường lao động đang hiện hữu, hàng triệu người lao động ở các tỉnh phía Nam đang trở về quê, rời bỏ thị trường lao động, chấm dứt tham gia BHXH, BHTN, BHYT; nhiều doanh nghiệp phá sản, tạm dừng hoạt động đang là một thách thức lớn trong thực hiện nhiệm an sinh xã hội của ngành BHXH Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam cần có những đánh giá tổng thể, chi tiết về những tác động của đại dịch Covid-19 tới dự toán thu, chi, thực hiện nhiệm vụ của Ngành để có những giải pháp, điều chỉnh cho phù hợp.

Về giải pháp, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH Việt Nam bám sát các định hướng, chỉ đạo của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH để có các giải pháp kịp thời, đa dạng, linh hoạt, tiếp cận rộng rãi tới mọi tầng lớp người dân.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT để các dịch vụ của Ngành ngày càng gần gũi, tạo thuận lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Nguyễn Văn Cường cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2021, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương nhằm đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng toàn ngành BHXH Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình dịch bệnh, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu về bao phủ, giúp nhiều người dân, người lao động được bảo vệ, thụ hưởng các chính sách an sinh một cách đầy đủ, toàn diện.

Về Đề án nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, các thành viên Hội đồng cũng thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để chuẩn bị cho việc đề nghị Chính phủ xây dựng một Nghị định quy định về hoạt động Hội đồng quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác.

Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam nhấn mạnh: trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng quản lý đã kịp thời chỉ đạo, tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 từ chính sách BHXH, BHTN.

Cụ thể như Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 từ quỹ BHTN có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 với hơn 13 triệu người lao động và khoảng 386 nghìn doanh nghiệp được hỗ trợ.

Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người lao động và doanh nghiệp đúng thời điểm khó khăn, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách BHXH, BHTN của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2021 và kế hoạch của Hội đồng quản lý đã ban hành. Trong bối cảnh hiện nay, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện để ngày càng nhiều người lao động tự do, nông dân được tham gia BHXH để về già có lương hưu hàng tháng giúp ổn định cuộc sống.

Đặc biệt coi trọng công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để người lao động và Nhân dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất; đồng thời tạo điều kiện cho việc thu nộp, giải quyết các chế độ được nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Lĩnh vực đầu tư quỹ cần tiếp tục được cải thiện trên nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; nghiên cứu thí điểm hình thức đấu thầu tiền gửi tại 5 ngân hàng thương mại Nhà nước để nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ. Về bộ máy quản lý của Ngành cần tiếp tục kiện toàn, tinh gọn, nâng cao trình độ quản lý, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tốt hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang