Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Chủ Nhật, 18/10/2020 12:38  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sáng 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc. Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 349 đại biểu chính thức, đại diện 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong tình hình thế giới và đất nước diễn biến phức tạp, nhiều mặt không thuận lợi, tác động mạnh đến tiến trình phát triển kinh tế.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực, thu hút các nguồn lực từng bước gắn với nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh. Định hình những động lực tăng trưởng mới, làm cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với nhu cầu phát triển mới, chuyển dần từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, gắn với quan điểm xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững, từng bước chuyển từ nền kinh tế truyền thống đến kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ở cả ba trụ cột: chính quyền, kinh tế và xã hội.

Kiên trì tạo dựng hình ảnh “Đồng Tháp - thuần khiết như hồn sen” lan toả nhiều giá trị, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân Đất Sen Hồng, đưa hình ảnh đặc trưng, khác biệt vượt ra khỏi địa giới hành chính của địa phương.

Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu.

Theo ông Hoan, Đại hội lần này có nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở đó, quyết định phương hướng lãnh đạo phát triển tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà trong 5 năm tới. Cùng đó là kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Theo báo cáo chính trị Đại hội, về kinh tế xã hội, 5 năm qua, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu chưa đạt. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,44%. Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt hơn 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị đại nghiên cứu, thảo luận 6 vấn đề trọng tâm như: Tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; trong đó, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng.

Giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Đồng Tháp thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Ngoài việc phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước.

Ngoài ra, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu dự Đại hội sẽ nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Dân chủ, thảo luận, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; nhất là những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, về thi hành Điều lệ Đảng…

Sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội, có khả năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội tại địa phương...

Bình luận (0)

Lên đầu trang