Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Thứ Hai, 12/10/2020 15:35

|

(CAO) Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 347 đại biểu chính thức đại diện hơn 69.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Đại biểu dự Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khẳng định: 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Cũng theo ông Phan Việt Cường, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI; thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020- 2025; lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, Quảng Nam cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; Có giải pháp nâng cao tính bền vững đối với các kết quả kinh tế- xã hội đã đạt được, hướng mạnh hơn đến những yếu tố cốt lõi, tạo động lực cho chất lượng tăng trưởng, những môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực chất lượng cao với năng suất lao động, những năng lực cạnh tranh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự thay đổi và hiệu quả cao, rõ ràng trong thực hiện các đột phá về kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp…

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Tôi đề nghị đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn các đại biểu tiêu biểu thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội. Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, bà Trương Thị Mai nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang