52 người được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Thứ Năm, 30/12/2021 19:25

|

(CAO) Sáng 31-12, tại Hà Nội, sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam – nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay (30-12) Đại hội họp phiên trù bị.

Đại hội lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong ngày 30-12 đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đại diện cho 27.000 hội viên cả nước.

Các đại biểu tại Đại hội phiên trù bị

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ Cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Phát biểu tại phiên trù bị, ông Lê Quốc Minh, UVTW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỉ cương, kỉ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại Đại hội; Đề nghị các Trưởng đoàn của các cấp hội, các tổ trưởng các tổ thảo luận, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí, trong việc quán triệt sâu sắc tới từng thành viên và thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư đối với các vấn đề về công tác nhân sự, công tác tổ chức của Đại hội.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại phiên trù bị

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định: Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam... 

Tại phiên họp trù bị, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành và bầu 52 người tham gia Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có 474 đại biểu có mặt tham gia bầu cử. Kết quả có 52 người được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI gồm 57 đồng chí; Ủy viên Ban thường vụ gồm 17 người; Thường trực Hội gồm 4 người trong đó có 1 Chủ tịch kiêm nhiệm, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách; Ban Kiểm tra Hội có 15 người.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (khóa X) cho biết hiện nay chưa có nhân sự cụ thể của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 Ban của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Vì vậy còn 5 vị trí này phải để lại bổ sung sau.

Do vậy, thay vì bầu 57 người thì Đại hội chỉ bầu 52 người vào Ban Chấp hành. 5 vị trí nói trên sẽ bổ sung sau Đại hội.

Về cơ cấu thành phần Ban Chấp hành thực hiện theo nguyên tắc chung phải đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, tính đại diện khu vực và các cấp hội. Đảm bảo các yếu tố: nữ, trẻ, dân tộc thiểu số chiếm từ 10-12%.

Dưới sự chủ trì của ông Lê Quốc Minh, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Ban Chấp hành khóa XI sẽ ra mắt Đại hội trong phiên chính thức vào sáng mai (31/12).

Bình luận (0)

Lên đầu trang