Lực lượng CAND: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

Thứ Tư, 29/12/2021 19:12

|

(CAO) Chiều 29/12/2021, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã thành công tốt đẹp sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ và đạt hiệu quả cao.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo; Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an".

Quán triệt một số nội dung Đề án "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Báo cáo tóm tắt sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong CAND và 01 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia"; Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Đề án bố trí Giám đốc cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương và Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.

Tại Hội nghị đã có 36 ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng về các lĩnh vực công tác công an.

Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021 và công bố, trao danh hiệu, phần thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong CAND.

Đặc biệt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự, phát biểu ghi nhận, biểu dương, động viên và chỉ đạo các vấn đề trọng tâm về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng; nhiệt liệt biểu dương kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác lực lượng CAND đạt được trong năm 2021 vừa qua.

Từ thực tiễn và kết quả công tác của năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được nêu đầy đủ trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị công tác của Bộ. Trong đó nhấn mạnh một số vấn đề lớn, trọng tâm sau:

Về công tác tham mưu, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá tình hình, trên cơ sở đó kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, tiếp tục củng cố vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ ANTT và hoạt động của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

 Nhấn mạnh dự báo tình hình, nguy cơ gia tăng các loại tội phạm và những khó khăn về kinh tế - xã hội thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nhất quán mục tiêu làm giảm tội phạm một cách cơ bản bền vững... Nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, chậm xử lý hoặc không xử lý được thì sẽ xử lý trách nhiệm liên đới đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng huyện liên quan; tuyệt đối không dung thứ các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm- Bộ trưởng Tô Lâm nhắc lại quan điểm của Bộ.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2022 và thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Công an TPHCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang