Kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM: Cho ý kiến nhiều tờ trình quan trọng để tăng tốc Nghị quyết 98

Thứ Bảy, 11/11/2023 10:21

|

(CAO) Kỳ họp lần này diễn ra trong 1/2 ngày, sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP trong bối cảnh tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Sáng 11/11, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Nguyễn Hồ Hải Phó Bí thư Thành ủy TP; Trần Kim Yến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp lần này diễn ra trong 1/2 ngày, sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP trong bối cảnh tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Toàn cảnh kỳ họp

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, các tờ trình cụ thể hóa Nghị quyết số 98 về tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Quy định các lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, nội dung, mức quy định về hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, các tờ trình về các nội dung cấp bách khác như: điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023; về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn TP; mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TPHCM và chính sách hỗ trợ đối với người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị giam giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn TP.

 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự đáp ứng theo yêu cầu, tình hình, nhiệm vụ đặt ra của TP.

Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của TP năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng các đại biểu HĐND TP phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ từng vấn đề từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân để các chính sách quan trọng được kịp thời thông qua ngay tại kỳ họp này cũng nhằm khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 98 của Quốc hội, Nghị quyết số 18 của HĐND TP và sự chuẩn bị chắc chắn để TP cùng cả nước bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Nghị quyết XIII của Đảng.

 Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng thông qua chương trình kỳ họp. Theo đó, tại kỳ họp, UBND TP báo cáo các tờ trình; các Ban HĐND TP báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND TP… và công tác nhân sự…

Tại kỳ họp, thay mặt UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã thông tin về 8 tờ trình; trong đó có 2 tờ trình về triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đáng chú là Tờ trình quy định mức hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách TP cho chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM với nhiều nội dung quan trọng…

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cũng trình tờ trình về triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, gồm: Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 Đồng chí Bùi Xuân Cường trình các tờ trình của UBND TP tại kỳ họp.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng trình HĐND TPHCM những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có tờ trình về quy định mức chi bồi dưỡng hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TPHCM; quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập…

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TPHCM đã thông qua các nghị quyết do UBND TP trình. Trong đó, nhiều nghị quyết có ý nghĩa cấp bách, quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân TP.

Một trong những nghị quyết quan trọng được các đại biểu HĐND TP quyết nghị thông qua là Nghị quyết Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM.

Theo quyết nghị, nghị quyết này quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TPHCM theo quy định tại điểm e và điểm đ khoản 1, Điều 8 của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đối tượng áp dụng gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên của TPHCM và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan…

Theo nghị quyết, dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo là dự án trong giai đoạn hoàn thiện ý tưởng thông qua các hoạt động nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, kiểm chứng ý tưởng, nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch khả thi phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp.

Đồng thời, dự án ở giai đoạn ươm tạo là dự án trong giai đoạn phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, hoàn thiện mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển thông qua các hoạt động: tư vấn, kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác.

Ngoài ra, dự án ở giai đoạn tăng tốc là dự án trong giai đoạn đã có sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, khách hàng và đang có nhu cầu mở rộng thị trường, tìm kiếm nhà đầu tư thông qua các hoạt động: tư vấn, kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm, dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác.

Theo quyết nghị, các lĩnh vực ưu tiên như: Thương mại điện tử; Công nghệ tài chính; Logistic; Công nghệ giáo dục; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển bền vững; Chuyển đổi số; An ninh mạng.

Tiêu chí tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo các tiêu chí sau: Tính sáng tạo; Năng lực tổ chức thực hiện; Hiệu quả kinh tế hoặc tác động xã hội; Thị trường tiềm năng; Ứng dụng công nghệ; Mô hình kinh doanh.

Đối với mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo được hỗ trợ 40 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng/dự án.

Nội dung hỗ trợ gồm: tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án 10 triệu đồng/dự án; Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung 30 triệu đồng/dự án.

Đối với mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo được hỗ trợ 80 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án.

Nội dung hỗ trợ gồm: Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 30 triệu đồng/dự án; Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung 50 triệu đồng/dự án.

Riêng mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc được hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án. Ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác.

Nội dung hỗ trợ gồm: Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án 150 triệu đồng/dự án; Hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung 250 triệu đồng/dự án.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn TP đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng thông qua các Nghị quyết: tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023; về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn TP; mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TP và chính sách hỗ trợ đối với người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị giam giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang