Nhân sự được giới thiệu ra Đại hội đều có uy tín, có triển vọng

Thứ Tư, 27/01/2021 13:09

|

(CAO) Xác định công tác nhân sự là "then chốt của then chốt", việc chuẩn bị nhân sự khóa XIII đã được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình.

Lấy phiếu tín nhiệm hàng năm

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng sáng nay (27/1), Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã thông tin đến báo chí về việc công tác chuẩn bị nhân sự trình trình Đại hội XIII. Theo ông Lềnh, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình.

Dẫn chứng, ông Lềnh cho biết, trong suốt nhiệm kỳ XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định công tác này là rất quan trọng, là “then chốt của then chốt”. Vì thế, nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ.

Từ Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự. Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội

Đến Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và ngay sau khi công tác quy hoạch tiếp tục chuẩn bị, đến Hội nghị Trung ương 12, BCH TƯ thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII.

Bám sát phương hướng tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, BCH TƯ tiến hành quy hoạch BCH TƯ khóa XIII.

“Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào BCH Trung ương khoá XIII” – ông Lềnh nhìn nhận.

Vẫn theo Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam, sau khi có phương hướng Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị trung ương 13, 14, 15. “Các đồng chí được Ban chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đều đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và có triển vọng” – ông Lềnh nói.

Vẫn theo ông Lềnh, để khắc phục những hạn chế trong công tác nhân sự, nhiệm kỳ XII đã có rất nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ này đã ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ, trách nhiệm, công tác giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ.

“Thông qua kinh nghiệm từng vị trí công tác và các địa phương để lựa chọn ra đội ngũ cán bộ với quy trình bài bản” – ông Lềnh chia sẻ.

Công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Đại hội XIII

Cùng với đó, BCH TƯ đã ban hành các quy trình mới có điều chỉnh bổ sung, đó là quy trình về nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ hàng năm, lấy phiếu tín nhiệm hàng năm ở từng vị trí công tác khác nhau.

“Những người công tác ở các cơ quan bầu cử, cơ quan của Đảng đều được lấy phiếu tín nhiệm định kỳ. Đó là các kênh để đánh giá, thẩm định đội ngũ cán bộ” – ông Lềnh thông tin.

Đề cập đến quy trình làm nhân sự, Tổng Thư ký MTTQ nhìn nhận quy trình 5 bước rất chặt chẽ, kể cả với Ủy viên Trung ương tái cử và người mới tham gia lần đầu, qua đó sàng lọc, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, đảm bảo phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cũng như sở trường, triển vọng phát triển.

“Chúng tôi thấy rằng lần này chúng ta làm công tác nhân sự hết sức chặt chẽ và thận trọng, từng bước, xong bước này tiếp bước khác” – ông Lềnh đánh giá.

Lĩnh vực quan trọng có số uỷ viên Trung ương nhiều hơn

Bênh cạnh quy trình làm nhân sự chặt chẽ kể trên, ông Hầu A Lềnh khẳng định tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cũng được tính toán kỹ lưỡng, hợp lý. 

"Chúng ta vẫn lấy tiêu chuẩn là chủ yếu, giống như lãnh đạo Đảng, Nhà nước từng phát biểu, không phải vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là chủ yếu, từ đó lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ điều kiện đưa vào danh sách" - ông Lềnh nêu quan điểm.

Yếu tố vùng miền, lĩnh vực..., theo ông Lềnh, cũng là mối quan tâm khi làm công tác nhân sự.

Nói về chủ trương tăng cường ủy viên Trung ương ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu được đặt ra tai Hội nghị Trung ương lần thứ 15 khóa XII mới đây, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh: "Quan điểm của Đảng ta là các lĩnh vực, địa bàn đều có các đồng chí Uỷ viên Trung ương đại diện, được Đảng phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Địa bàn quan trọng, trọng yếu được xác định là đối ngoai, an ninh, quân đội, các ngành, lĩnh vực quan trọng của đất nước".

Vì lẽ trên, ông Lềnh cho biết, mỗi kỳ Đại hội đều xác định địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, trong đó công an, quân đội thuộc nhóm này.

"Tất nhiên, số lượng phải hợp lý. Mà cũng không phải vì tăng số lượng ở địa bàn quan trọng thì ở địa bàn không quan trọng lại rút đi. Vì tất cả địa bàn đều quan trọng" - ông Lềnh nói và cho biết, Đại hội XII cũng như lần này việc chuẩn bị nhân sự giới thiệu ra Đại hội XIII đều đã tính đến yếu tố đó và đều có danh sách ở tất cả các lĩnh vực quan trọng.

Đề cập đến cơ chế đề cử, giới thiệu ứng viên tại Đại hội, ông Hầu A Lềnh khẳng định, Đại hội nào cũng vậy, đại biểu đều có quyền đề cử hoặc tự ứng cử. "Khi đề án được trình ra thì mình có quyền đề cử hoặc tự ứng cử nhưng khi đó cũng phải có đầy đủ hồ sơ và đảm bảo việc đề cử chính xác" - ông Lềnh phân tích và lưu ý hồ sơ nhân sự được giới thiệu phải được gửi tại đoàn. Việc đề cử cũng được thực hiện tại đoàn, đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo Đoàn Chủ tịch.

"Việc hướng dẫn ứng cử đã được hướng dẫn rất sớm, từ cách đây 2 tháng. Ban Chấp hành Trung ương có văn bản gửi đến tất cả các tổ chức hướng dẫn cụ thể" - ông Lềnh cho biết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang