Phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Thứ Sáu, 21/06/2019 15:19

|

(CAO) Ngoài việc phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (2021 - 2026), Bộ Chính trị đã quyết định một số nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý.

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại cuộc họp diễn ra hôm nay (21-6), Bộ chính trị đã xem xét Báo cáo (số 08-BC/BCĐ, ngày 20-6-2019) của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo tham dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Theo đó, Bộ Chính trị hoan nghênh Ban Chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các Uỷ viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9 khoá XII (tháng 12-2018), thực hiện Kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và Tổ Giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bộ Chính trị giao Ban Chỉ đạo thông báo cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt. 

Cùng với đó, Bộ Chính trị  giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các đồng chí được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại cuộc họp, trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương (số

374-TTr/BTCTW ngày 20-6-2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang