Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự

Thứ Ba, 25/06/2024 09:44  | Thanh Hòa

|

(CAO) Quốc hội sẽ tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 25/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét về công tác nhân sự.

Cụ thể, trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, các Đoàn ĐBQH thảo luận về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều nay, tại phiên họp toàn thể, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội điều chỉnh lịch họp, tiếp tục xem xét công tác nhân sự

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; đồng thời thành lập Ban kiểm phiếu, tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thời gian còn lại của buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình báy Báo cáo thẩm tra về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024;

Đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các nội dung trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang