Tạm đình bản báo Sức khỏe cộng đồng

Thứ Sáu, 06/10/2017 22:08

|

(CAO) Do nội bộ mất đoàn kết mà báo Sức khỏe cộng đồng đã bị đình bản trong thời gian 3 tháng, theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Quyết định được ban hành vào ngày hôm nay (6-10). Việc đình bản bắt buộc đối với cả báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng. Thời gian bắt đầu đình bản là vào ngày 7-10. Lý do khiến báo Sức khỏe cộng đồng buộc phải đình bản là do nội bộ mất đoàn kết. Lãnh đạo Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành việc đình bản của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng.

Sau thời gian tạm đình bản, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trên cơ sở các quy định của luật pháp về báo chí.

Bình luận (0)

Lên đầu trang