Thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thứ Ba, 22/11/2016 11:29  | Thanh Hoà

|

(CAO) Sáng 22-11, với 92,49% đại biểu có mặt tán thành, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Theo đó, bổ sung điểm g “Kinh doanh pháo nổ” vào khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư và thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Luật cũng quy định về các ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

 Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại khoản này. Luật cũng bãi bỏ Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13. Ban hành kèm theo Luật này là phụ lục 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, quy định kinh doanh các dịch vụ như ngân hàng mô; hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi; thực hiện kỹ thuật mang thai hộ; ngành nghề khai thác thủy sản, kinh doanh thủy sản; kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá; sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì; kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại…là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang