Thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong Công an TPHCM

Thứ Ba, 23/04/2024 12:07  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 23/4, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban Công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong lực lượng Công an Thành phố quý I/2024. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong Quý I vừa qua, CATP đã tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCS thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy CATP về thực hiện Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảng ủy CATP chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm, đánh giá, báo cáo tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, CBCS, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS; tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, quan tâm chỉ đạo sâu sát các biện pháp đã đề ra và tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, tác động đến tư tưởng CBCS. Đặc biệt, CATP đã triển khai Kế hoạch về tổ chức Chương trình đối thoại với CBCS Công an cấp xã.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý, CATP đã tổ chức một số hội nghị về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Thành ủy tổ chức; hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng CATP.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, quan tâm triển khai công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và lực lượng CAND cho đảng viên; nhân các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, CATP đều có kế hoạch và hướng dẫn hoạt động kỷ niệm cũng như phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình và đặc điểm của CATP và của từng lực lượng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết và các dịp kỷ niệm.

Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao văn hóa ứng xử của lực lượng CATP. Theo đó, tập trung kiểm tra công tác trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ của ngày làm việc, ngày trực, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm liên đới của lãnh đạo chỉ huy (cấp phòng, cấp đội và tương đương) trong ca trực theo Điện mật của Cục X03 – Bộ Công an về việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong và ứng xử văn hóa của CBCS toàn lực lượng, đẩy mạnh công tác xây dựng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong lực lượng CATP.

Tập trung tuyên truyền đậm nét về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, giúp Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa; tuyên truyền về công tác PCCC; tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, thành tích xuất sắc, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết quả hoạt động của CATP trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 và những vấn đề được dư luận quan tâm. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai lực lượng đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Thành phố, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra liên quan công tác an ninh, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

Qua triển khai thực hiện, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và các đơn vị trực thuộc đã tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng; quan tâm chỉ đạo sâu sát các biện pháp đã đề ra; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng CBCS góp phần định hướng dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, tác động đến tư tưởng CBCS. Qua đó, tuyệt đại đa số đảng viên, CBCS lực lượng CATP giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chủ động trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh CAND.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được thời gian qua. Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị thời gian tới, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nắm bắt những vấn đề tác động đến tư tưởng CBCS và dư luận xã hội qua việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT và công tác XDLL CAND.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, định hướng cho CBCS và Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước để tạo sự đồng thuận, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS và Nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu; triển khai các chế độ, chính sách, chăm lo, hỗ trợ đời sống, động viên tinh thần cho CBCS lực lượng CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang