TPHCM: Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 28/03/2023 10:29

|

(CAO) Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công an TPHCM trong một lần ra quân phòng chống tội phạm

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức chủ yếu ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Chú trọng tổ chức “điểm” ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức chọn 01 phường, xã, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư nổi bật trong công tác xây dựng phong trào làm điểm; tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cấp quận, huyện dự lễ kỷ niệm Ngày hội và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, cán bộ, quần chúng tiêu biêu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Thời gian tổ chức tập trung từ ngày 01/7 đến 19/8 hàng năm, gồm các nội dung cơ bản như: khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm của năm tổ chức ngày hội); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kế hoạch cũng nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, các sở, ban, ngành, Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành phố và ủy ban nhân dân 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai xây dựng Kế hoạch với các nội dung, hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền phù hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang