TPHCM: Rà soát tính khả thi, sự bất cập của các nghị quyết để sửa đổi, đáp ứng thực tiễn

Chủ Nhật, 19/05/2024 16:31

|

(CAO) Các sở, ngành liên quan phối hợp với các Ban của HĐND TPHCM rà soát các nghị quyết của HĐND TP trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 19/5, kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã bế mạc. Đến dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, kỳ họp này, HĐND TP đã tích cực thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những nội dung liên quan và thông qua Báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và có 13 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết về nhân sự; 10 nghị quyết liên quan nhiệm vụ kinh tế - xã hội để UBND TPHCM điều chỉnh đầu tư công, chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện các bước tiếp theo, nhằm tận dụng thời cơ của cơ chế chính sách đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đáp ứng tình hình thực tiễn của TP.

 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TP vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ban Đô thị để điều chỉnh Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo quy định các bước tiếp theo; chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ vào nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND TP, tập trung chuẩn bị đúng quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND TP. Trong đó, chuẩn bị có chất lượng Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; kết quả thực hiện chủ đề năm 2024; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2024; tình hình sử dụng khoản chưa phân bổ từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách 16 quận theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH của Quốc hội 6 tháng đầu năm và báo cáo tình hình lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các Ban của HĐND TPHCM tiến hành rà soát các nghị quyết của HĐND TP trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung, kịp thời, đúng luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của TP trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị các Ban của HĐND TP tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là khảo sát nắm tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri về nội dung các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua; tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đôn đốc các cơ quan thực hiện và giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời thông báo kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri theo quy định.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực HĐND TP trong việc thực hiện Quy chế phối hợp; chuẩn bị thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP 6 tháng đầu năm 2024; phối hợp vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân TP tham gia giám sát, bảo đảm để nghị quyết đi vào cuộc sống, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội và ý kiến với HĐND TP trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những nghị quyết tác động đến lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP cũng đã tiến hành miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND TP; tiến hành bầu bổ sung chức danh 2 Phó Chủ tịch UBND TP; đồng thời, xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn các đồng chí được bầu bổ sung thực hiện tốt chương trình hành động, lời cam kết trước nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang