TPHCM: Thống nhất cao về sự cần thiết ban hành các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Thứ Sáu, 17/05/2024 13:16  | Mai Anh

|

(CAO) Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi làm rõ hơn sự cần thiết ban hành các dự án Luật, qua đó các đại biểu thống nhất, tán thành, đồng thuận cao, nhất trí ủng hộ về việc ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Sáng 17/5, Công an TPHCM tổ chức Hội thảo liên quan các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP đồng chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP đồng chủ trì hội thảo

Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP; đại diện các cục chức năng thuộc Bộ Công an; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, đại diện các sở ban ngành, đại diện các Trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, các đơn vị chức năng thuộc CATP...

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, sự đồng hành của các cơ quan Quốc hội, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ để thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các nhiệm vụ lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, đề cao trách nhiệm với tinh thần lập pháp chủ động, vào cuộc từ sớm, từ xa.

Trên tinh thần đó, Bộ Công an đã được Chính phủ phân công chủ trì xây dựng các dự án luật quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH. Trong đó, có 3 dự án Luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV là: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng) và 3 dự án Luật dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV là Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, lãnh đạo Phòng Tham mưu CATP đã thông qua báo cáo tóm tắt về sự cần thiết và nội dung cơ bản của 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Tiếp theo, các đại biểu Quốc hội, đại biểu khách mời trao đổi ý kiến góp ý đối với nội dung các chính sách trong các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7.

Đại diện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an (đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng dự án Luật) trao đổi làm rõ hơn sự cần thiết ban hành các dự án Luật, quá trình xây dựng, tiếp thu soạn thảo các dự án Luật và trao đổi về các ý kiến của đại biểu. Qua đó, các đại biểu thống nhất, tán thành, đồng thuận cao, nhất trí ủng hộ về việc ban hành các dự án luật nêu trên.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại hội thảo

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, Hội thảo đã làm rõ và cơ bản đánh giá được tầm quan trọng, tính khả thi đối với 3 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Trọng tâm là đã làm rõ việc xây dựng, ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đảm bảo sự điều chỉnh sát thực tế về mặt pháp lý; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thể phát triển pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội thảo đã cung cấp thông tin thực tiễn, khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thi hành các chính sách liên quan đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV cho ý kiến (Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Đồng thời, cơ bản làm rõ mục đích của việc xây dựng các dự án Luật trên nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan; đồng thời tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước.

Hội thảo đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận, ủng hộ nội dung các chính sách trong các dự án Luật. Hội thảo cũng có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, đề cao trách nhiệm với tinh thần lập pháp chủ động, vào cuộc từ sớm, từ xa. 

Kết quả Hội thảo cũng là cơ sở để tiếp tục tập hợp, bổ sung những vấn đề cần thiết trong quá trình triển khai và hướng dẫn thực hiện thời gian tới. Từ kết quả đạt được của Hội thảo này, Công an TPHCM sẽ tập hợp và báo cáo với Bộ Công an để nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật trước khi trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7.

Bình luận (0)

Lên đầu trang