Tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" toàn quốc

Thứ Sáu, 15/03/2024 18:41

|

(CAO) Ngày 15/3/2024, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1/2022 đến nay; tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên CAND nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 68 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an

Phát biểu khai mạc và định hướng nội dung Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại và xác định nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã kiêm nhiệm; tạo môi trường thuận lợi để tác nghiệp, thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an nhân dân (CAND) nói chung, thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở trong quá trình lập nghiệp, gắn với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nói riêng. Trước mắt là thực hiện có hiệu quả về chủ trương "Tháng Thanh niên", tháng 3 hàng năm trong CAND…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Triển khai giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã là việc cụ thể hoá quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình hiện nay; góp phần nâng cao chất lượng công tác, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư; được cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các cấp bộ Đoàn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp triển khai hiệu quả. Chủ trương trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" vững chắc từ cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Bùi Quang Huy trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023 tặng 20 cá nhân

Thực tế cho thấy, trong hai năm 2022 – 2023, thông qua tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, đội ngũ Công an chính quy kiêm nhiệm cán bộ Đoàn cấp xã đã phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong tuyên truyền, vận động, giúp đỡ lực lượng Công an triển khai Đề án 06 của Chính phủ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên; hỗ trợ thanh niên hoàn lương trở về địa phương sinh sống; quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến; hỗ trợ học bổng, cải thiện khẩu phần ăn cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn…

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 12 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, đây là chủ trương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn trong giai đoạn hiện nay, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện. Thông qua thực hiện chủ trương, các cán bộ đoàn có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đóng góp nhiều hơn đối với các hoạt động của tổ chức Đoàn, đồng thời là cầu nối giúp tăng cường sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị khác với tổ chức Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên được tuyên dương "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023 và các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó, một trong những giải pháp hiệu quả là giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn xã, phường, thị trấn để phát huy vai trò của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Mặc dù mới triển khai trong khoảng thời gian ngắn nhưng có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn và đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo, tổ chức Đoàn các cấp trong CAND cần tiếp tục quán triệt, nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt trong tham mưu với các tỉnh, thành ủy và phối hợp với các tỉnh, thành đoàn hướng dẫn thành lập chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng Công an cấp xã. Công an các địa phương, nhất là Công an cấp huyện cần nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ cấu cán bộ Công an chính quy tham Ban Chấp hành Đoàn cấp xã phải có tính kế thừa về độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện và phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị Công an cấp xã, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Tổ chức Đoàn các cấp trong CAND cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ về tình hình, nhiệm vụ công tác công an; từ đó phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng; giáo dục, nêu cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân với tinh thần “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” của cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an. Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ Công an kiêm nhiệm các chức danh Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư; định kỳ cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Đoàn, Hội các cấp tổ chức…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan triển lãm ảnh "Tôi làm Công an xã".

Nhân dịp này, 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được tuyên dương, tặng thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023; 12 tập thể, 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1/2022 đến nay.

Danh sách 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023:

1. Trung úy Khổng Minh Trang, Phó Trưởng Công an xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

2. Thượng úy Nguyễn Thế Ngời, Phó Trưởng Công an xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

3. Thượng sĩ Phạm Quang Tuyền, Công an xã Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

4. Đại úy Triệu Văn San, Trưởng Công an xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

5. Đại úy Lê Thế Văn, Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

6. Đại úy Lê Quang Vượng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

7. Đại úy Lê Đức Phú, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng.

8. Đại úy Sình Quốc Thương, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

9. Đại úy Trương Thế Quyền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

10. Đại úy Nguyễn Viết Hiển, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông.

11. Binh nhất Trần Văn Quỳnh, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận.

12. Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

13. Thượng úy Nguyễn Quang Việt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa.

14. Đại úy Đoàn Xuân Hoà, Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

15. Thiếu tá Phùng Mạnh Tường, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông.

16. Thượng úy Chuyên môn kỹ thuật Nguyễn Minh Anh, Nhà hát kịch CAND, Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

17. Đồng chí Trịnh Thu Vinh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND, Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

18. Hoàng Thị Thu, B8A-D45, Học viện Cảnh sát nhân dân.

19. Đại úy Đặng Văn Thắng, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP. Hồ Chí Minh.

20. Đại úy Trần Ngọc Cường, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nam Định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang