Tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8

Thứ Tư, 13/07/2022 10:05

|

(CAO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã ra quyết định số 1579/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8 trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 12- 2022 tại Hà Nội.

Các thể loại phim được tham dự gồm: Phóng sự chuyên đề; Phim Tài liệu; Phim Khoa học; Phim Cộng đồng. Tất cả phim được chọn lựa phải đảm bảo giấy phép hợp lệ.

Ngoài ra, việc tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8 chỉ được diễn ra khi tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương đã được kiểm soát an toàn; đồng thời phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Các tác giả đoạt giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ VII năm 2020

Được biết, đây là hoạt động định kỳ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam đồng phối hợp tổ chức.

Liên hoan phim nhằm nâng cao vai trò của điện ảnh, truyền hình trong tuyên truyền, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường; biểu dương các tổ chức, cá nhân có tác phẩm phim đề tài, chủ đề bảo vệ môi trường có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, có tính tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát hiện lên án kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8 sẽ định hướng tiêu chí tập trung vào 4 chuyên đề chính có liên quan đến các hoạt động bảo vệ môi trường đã được công bố cụ thể trong thể lệ.

Ban tổ chức cũng đã đưa ra cơ cấu giải thưởng gồm 20 Giải, mỗi thể loại phim gồm 1 Giải A, 2 Giải B, 2 Giải C; tương đướng với mức giải thưởng được quy định lần lượt là 18 triệu đồng, 13 triệu đồng và 8 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang